Blog: Van fotoalbum naar marinegeschiedenis. Het reilen en zeilen van een archivaris

         Foto van Pim Osieck bij Enys House in 1945. Bron: NIMH.

Het is april 1942, midden in het geweld van de Tweede Wereldoorlog, als Philip (Pim) Willem Osieck (1924-2015) wordt opgeroepen als buitengewoon dienstplichtige. Hij moet zich melden in Groot-Brittannië, maar gezien de reis door bezet gebied erg gevaarlijk is blijft hij voorlopig thuis. Pim woont op dat moment namelijk in Zwitserland waar zijn vader als Nederlandse consul-generaal in Zürich werkt. Eind 1944 wordt hij goedgekeurd door een Nederlandse keuringsarts en reist door het juist bevrijde Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk.

Lees “Blog: Van fotoalbum naar marinegeschiedenis. Het reilen en zeilen van een archivaris” verder

Blog: Mannen van de Maze

Anne en Arjen Buikstra, samen met leden van de Equipage De Delft (Hellevoetsluis). Foto: Ralph Kleingeld Photography.

Begin 2022 is de website ‘Mannen van de Maze’ gelanceerd. Een particulier initiatief waarbij de bemanningsleden van de bewaard gebleven betaalrollen van de schepen van de Rotterdamse admiraliteit worden ingevoerd. Hierdoor worden tienduizenden namen, functies en andere gegevens doorzoekbaar gemaakt en kunnen ten dienste zijn aan historici, (maritieme) onderzoekers, genealogen en andere geïnteresseerden.

Lees “Blog: Mannen van de Maze” verder

Blog: Herdenking Willem Joseph baron van Ghent in de Utrechtse Domkerk, 7 juni 2022

Willem Joseph baron van Ghent, Jan de Baen (toegeschreven aan), 1667-1702. Rijksmuseum, Amsterdam.

Op 7 juni 1672 sneuvelde Willem Joseph baron van Ghent tijdens de Slag bij Solebay. Van Ghent werd tijdens de zeeslag getroffen door een kartets en was op slag, aldus een ooggetuige, ‘hardtsteecken doodt’. 350 Jaar later werd de Gelderse edelman herdacht in de Domkerk in Utrecht.

Lees “Blog: Herdenking Willem Joseph baron van Ghent in de Utrechtse Domkerk, 7 juni 2022” verder

Blog: Plantages, van archiefstuk tot database

Op 13 april 2022 presenteerde het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG – KNAW) het resultaat van een in opdracht van ABN-AMRO uitgevoerd onderzoek naar de slavernijconnecties van Hope & Co en R. Mees & Zoonen, twee historische voorlopers van de bank. Naar aanleiding van de conclusies in het rapport besloot de bank tot het aanbieden van haar excuses voor dit slavernijverleden. Ik had het genoegen om mee te werken aan het project en via deze blog geef ik graag een kijkje achter de schermen bij de plantagedata en de rol die het combineren van informatie uit verschillende (gedigitaliseerde) archieven speelde bij de totstandkoming hiervan.

Lees “Blog: Plantages, van archiefstuk tot database” verder

Blog: Herdenking van de Slag bij Solebay, 7 juni 2022 in Het Scheepvaartmuseum

Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers

Op 7 juni 2022 opende Het Scheepvaartmuseum de tentoonstelling over de Slag bij Solebay die plaatsvond op 7 juni 1672 nabij Southwold aan de Engelse oostkust. Een gecombineerde Engels-Franse vloot onder leiding van Jacobus hertog van York, en Jean II, Comte d’Estrées, vocht in de Derde Engels-Nederlandse oorlog tegen de vloot van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden onder bevel van Michiel de Ruyter. Deze eerste zeeslag van de Nederlandse oorlogsvloot in het Rampjaar werd later vereeuwigd in twee series wandtapijten, vervaardigd door Thomas Poyntz naar ontwerp van Willem van de Velde de Oudere. Het Scheepvaartmuseum kon twee monumentale tapijten uit de tweede serie in 2020 aankopen, die alleen al vanwege hun afmetingen (ca. 6 x 3 meter) meteen in het oog springen (zie voor meer informatie over de bijzondere tapijten).

Lees “Blog: Herdenking van de Slag bij Solebay, 7 juni 2022 in Het Scheepvaartmuseum” verder

Blog: Symposium ‘Natuur op zee’ in alle opzichten geslaagd

Volle zaal bij symposium ‘Natuur op zee’. Op de voorgrond Johannes Müller. Foto Jelle van Lottum.

In de Ontginningszalen van Batavialand in Lelystad, uitkijken over het water van het IJsselmeer met op de achtergrond het beeld ‘Exposure’ van een hurkende man, een werk van de Britse beeldhouwer Antony Gormley, en de reconstructie van de Oostindiëvaarder ‘Batavia’, vond op 13 mei 2022 een gezamenlijk symposium plaats van het Maritiem Portal, de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland, de Linschoten-Vereeniging en de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis. Batavialand was hiervoor een uitstekende en centrale locatie, want de deelnemers kwamen uit alle windstreken van Nederland.

Lees “Blog: Symposium ‘Natuur op zee’ in alle opzichten geslaagd” verder

Blog: Weesjongens in dienst van de VOC en WIC – kinderbrieven als waardevol historisch bronmateriaal

Brief van weesjongen Jacobus Sprenger, Curaçao, 8 februari 1792 (bron).

Er bestaan mooie archiefbronnen waarmee de rol en positie van kinderen binnen de maritieme wereld van de achttiende eeuw kan worden onderzocht. De brieven die door Leidse weesjongens in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) werden geschreven, verdienen daarbij bijzondere aandacht. In deze blog worden enkele brieven uitgelicht om de waarde van een ‘kinderbrief’ als historische bron te verduidelijken en onder de aandacht te brengen.

Lees “Blog: Weesjongens in dienst van de VOC en WIC – kinderbrieven als waardevol historisch bronmateriaal” verder