Maritiem-historische dissertaties

Onderstaand vindt u twee lijsten met dissertaties over maritiem-historische onderwerpen. Graag danken wij Ron Brand (Maritiem Museum Rotterdam) en Marja Goud (Het Scheepvaartmuseum) voor hun medewerking bij de samenstelling van dit omvangrijke overzicht.

Wij willen u erop attenderen dat het overzicht een werk in uitvoering betreft. Momenteel wordt er gewerkt aan verbeteringen en wij verwachten de definitieve versie dan ook binnenkort te kunnen aanbieden.

Mist u een dissertatie in de lijst of heeft u andere aanvullingen? Dan vernemen wij dit graag per e-mail. Bij voorbaat veel dank.

Recensies van maritiem-historische dissertaties kunt u vinden in onderstaande wetenschappelijke tijdschriften