Exposities

Op dit deel van het portal wordt ruimte gecreëerd voor digitale exposities. Momenteel zijn onderdelen uit twee voormalige museumtentoonstellingen digitaal raadpleegbaar. Hiernaast is een zeer uitgebreide virtuele tentoonstelling beschikbaar over het in 1740 gezonken VOC-schip Rooswijk.

09 Duiker RCE bij scheepswrak de Rooswijk tijdens de verkenning in 2016
Rooswijk
Expositie Zeekapel
Gedenkkapel Slag in Javazee
Expositie Offshore Wind
Offshore Wind