Blog: Verslag Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis

Hugo ter Avest en het schilderij van ‘de Stad en Lande’. (Foto Jelle Jan Koopmans)

Op zaterdag 3 februari 2024 vond het jaarlijks symposium van de Wurkgroep Martime Skiednis plaats in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het thema dit jaar was ‘Friezen in de admiraliteiten van de Republiek in de Vroegmoderne Tijd’. Voorzitter Peter Tolsma opende het symposium met een verwijzing naar het boek Verzwegen Zeeheld Jacob Benckes van oud bestuurslid Jan de Vries. De belangrijkste vraag van het symposium was: hoe kan het dat er zoveel Friezen actief waren in de admiraliteit en wie waren dat?

Lees verder “Blog: Verslag Symposium Wurkgroep Maritime Skiednis”

Blog: LAMMEREN ONDER WOLVEN – Varen op leven en dood in WO II

Cover

Dit voorjaar verschijnt mijn boek LAMMEREN ONDER WOLVEN – Varen op leven en dood in WO II. Het gaat over de huiveringwekkende strijd van de Nederlandse koopvaardij tegen een vijand die met duikboten, gevechtsvliegtuigen en zeemijnen dood en verderf zaait en oceanen doet veranderen in slagvelden. Het is geen ‘droge’ geschiedenis, maar een persoonlijk verhaal, verteld vanuit de beleving van de broers Cornelis en Jacob Haasnoot. De lezer wordt meegenomen in hun worsteling met het oorlogsgeweld.

Lees verder “Blog: LAMMEREN ONDER WOLVEN – Varen op leven en dood in WO II”

Blog: Hoge lonen en grote risico’s: Nederlandse matrozen in Zweedse dienst

Willem van de Velde de Oude, The battle of Femern. Google Art Project

In 2022 is mijn boek Niederländische Seefahrer in schwedischen Diensten uitgekomen, waarvoor ik zowel de Nederlandse officieren van de Zweedse marine in het midden van de 17e eeuw alsook de hulpvloot, die in 1644 door de ondernemer Louis de Geer voor Zweden uitgerust werd, onderzocht heb. Tot circa 1650 had Zweden een tekort aan officieren die grote oorlogsschepen buiten de eigen wateren konden navigeren. De deelname van Zweden aan de Dertigjarige Oorlog (1630-1648) en de Deens-Zweedse Oorlog (1643-1645) zorgde voor jaarlijkse Zweedse wervingen van kapiteins en luitenants in de Nederlandse Republiek. In totaal werden gedurende deze oorlogen minstens 139 kapiteins en luitenants en twee vice-admiralen aangenomen, zodat in 1649 46% van de kapiteins van de Zweedse admiraliteit in de Republiek gerekruteerd was. In matrozen waren de Zweedse wervers normaal gesproken niet geïnteresseerd. De uitzondering op deze regel waren de zeelieden van de bovengenoemde hulpvloot. Hoewel al eerder studies over Nederlandse eskaders in buitenlandse dienst gepubliceerd zijn, is over de matrozen van dit soort expedities niets bekend. Wat waren dit voor zeelieden en waarom traden ze in dienst van een vreemde staat?

Lees verder “Blog: Hoge lonen en grote risico’s: Nederlandse matrozen in Zweedse dienst”

Blog: Nieuw boek over de Rotterdamse passagiersvaart naar Indië

Boekomslag

Wie iets wil weten over de haven van Rotterdam en vooral bedrijven en schepen die daarin een rol hebben gespeeld, kan niet ongezien heen om de boeken van oud-havenjournalist Bram Oosterwijk. Een leven lang schrijft hij al over van alles wat met de Rotterdamse haven te maken heeft; niet alleen in artikelen voor de krant, maar ook in de tientallen boeken die al verschenen van zijn hand. Soms verlegt hij daarin zijn scope wat. Zo verscheen in 2005 een boek over de negentiende-eeuwse scheepsportrettist Jacob Spin en in 2016 een biografie over de Terschellinger zeilvaartkapitein Sies Jans Rotgans. Zijn vorige boek ging over de stadstekenaar van Rotterdam: Gerrit Groenewegen. Dat verscheen in 2019 bij de – uiteraard – Rotterdamse uitgever Trichis Publishing. Bij dezelfde uitgever verscheen onlangs een nieuw boek: Rotterdam en de passagiersvaart op de Indië-route. Dit boek werd op 22 november 2023 gepresenteerd in het Maritiem Museum Rotterdam.

Lees verder “Blog: Nieuw boek over de Rotterdamse passagiersvaart naar Indië”

Blog: Straatvaart stond centraal tijdens het vijftiende Glavimans Symposion

Glavimans Stichting

Op vrijdag 8 december 2023 kwamen zo’n 120 geïnteresseerden naar Leystad om in Batavialand deel te nemen aan het programma van het vijftiende Glavimans Symposion. Sinds vorig jaar is er weer een actief bestuur van de Glavimans Stichting dat het Symposion samen met Batavialand nieuw leven in heeft geblazen.

Lees verder “Blog: Straatvaart stond centraal tijdens het vijftiende Glavimans Symposion”