AVG

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) van kracht in alle lidstaten van de Europese Unie, dus ook in Nederland. Deze AVG is de opvolger van de Wet Bescherming Persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de AVG is enerzijds om ‘de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens’ te waarborgen en anderzijds ‘het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie’ te regelen.

Het  Maritiem Portal verzamelt en verwerkt gegevens van deelnemers van congressen en van abonnementen op de nieuwsbrieven van het Maritiem Portal en de NMGN. De NMGN verzamelt en verwerkt gegevens van auteurs. Deze gegevens zijn vrijwillig gegeven door betrokkenen. Tot Marja de Keuning kunnen betrokkenen zich wenden om hun gegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Het Maritiem Portal/Huygens ING volgt het privacybeleid van de KNAW.

Op verzoek van de auteurs kunnen blogs en de bijbehorende auteursgegevens worden aangepast of verwijderd. Neemt u hiervoor contact op met de webmaster.
Als lezers moeite hebben met een blog/artikel dan kunnen ze contact met de webmaster opnemen. We gaan graag in gesprek over eventuele aanpassing/verwijdering

Er wordt door de KNAW een centraal Register van Verwerkingsactiviteiten opgesteld waarin verantwoord wordt welke gegevens voor welke doeleinden worden opgeslagen, met wie deze gegevens gedeeld worden en hoe lang ze bewaard zullen worden.

Wilt u meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Dan verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Documenten:
Privacybeleid
Privacy Protocol Medewerkers