Uitgelicht

Maritiem Portal: Uw toegang tot het maritieme verleden en heden van Nederland

Het aanbieden van zoveel mogelijk informatie over de maritieme geschiedenis van Nederland in een internationale context in heden, verleden en toekomst. Dát is de missie van het Maritiem Portal van Nederland.

Onze doelgroep bestaat uit onderzoekers en geïnteresseerden in maritieme geschiedenis, archeologie en erfgoed.


Laatste nieuws

Ondersteuning voor herkomstonderzoek naar koloniale collecties

Musea slaan de handen ineen voor onderzoek naar koloniale collecties in Nederland. Het nieuwe Consortium Koloniale Collecties biedt een netwerk en expertise, onder meer bij herkomstonderzoek en digitalisering van objecten uit een koloniale context, zodat deze collectiestukken online toegankelijk en zichtbaar zijn. Het Consortium Koloniale Collecties is een samenwerkingsverband bestaande uit de drie musea Bronbeek, Rijksmuseum en Wereldmuseum en de twee kennisinstituten NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Meer informatie

Maritieme database uitgebreid met 152 Flevolandse scheepswrakken

Beeld: ©Batavialand

In de database Maritime Stepping Stones (MaSS) staan verhalen van duizenden scheepswrakken en andere maritieme vindplaatsen boven en onder water, verspreid over de hele wereld. In samenwerking met Batavialand zijn begin dit jaar 152 wrakken toegevoegd die in de polders van Flevoland zijn aangetroffen. In totaal zijn nu 274 Flevolandse wrakken opgenomen in MaSS. Meer informatie Zie ook de speciale themapagina gewijd aan de Flevolandse wrakken in MaSS.

Blog: LAMMEREN ONDER WOLVEN – Varen op leven en dood in WO II

Cover

Dit voorjaar verschijnt mijn boek LAMMEREN ONDER WOLVEN – Varen op leven en dood in WO II. Het gaat over de huiveringwekkende strijd van de Nederlandse koopvaardij tegen een vijand die met duikboten, gevechtsvliegtuigen en zeemijnen dood en verderf zaait en oceanen doet veranderen in slagvelden. Het is geen ‘droge’ geschiedenis, maar een persoonlijk verhaal, verteld vanuit de beleving van de broers Cornelis en Jacob Haasnoot. De lezer wordt meegenomen in hun worsteling met het oorlogsgeweld.

Lees verder “Blog: LAMMEREN ONDER WOLVEN – Varen op leven en dood in WO II”

Blog: Hoge lonen en grote risico’s: Nederlandse matrozen in Zweedse dienst

Willem van de Velde de Oude, The battle of Femern. Google Art Project

In 2022 is mijn boek Niederländische Seefahrer in schwedischen Diensten uitgekomen, waarvoor ik zowel de Nederlandse officieren van de Zweedse marine in het midden van de 17e eeuw alsook de hulpvloot, die in 1644 door de ondernemer Louis de Geer voor Zweden uitgerust werd, onderzocht heb. Tot circa 1650 had Zweden een tekort aan officieren die grote oorlogsschepen buiten de eigen wateren konden navigeren. De deelname van Zweden aan de Dertigjarige Oorlog (1630-1648) en de Deens-Zweedse Oorlog (1643-1645) zorgde voor jaarlijkse Zweedse wervingen van kapiteins en luitenants in de Nederlandse Republiek. In totaal werden gedurende deze oorlogen minstens 139 kapiteins en luitenants en twee vice-admiralen aangenomen, zodat in 1649 46% van de kapiteins van de Zweedse admiraliteit in de Republiek gerekruteerd was. In matrozen waren de Zweedse wervers normaal gesproken niet geïnteresseerd. De uitzondering op deze regel waren de zeelieden van de bovengenoemde hulpvloot. Hoewel al eerder studies over Nederlandse eskaders in buitenlandse dienst gepubliceerd zijn, is over de matrozen van dit soort expedities niets bekend. Wat waren dit voor zeelieden en waarom traden ze in dienst van een vreemde staat?

Lees verder “Blog: Hoge lonen en grote risico’s: Nederlandse matrozen in Zweedse dienst”

Oproepen voor fellowships van Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft oproepen geplaatst voor het Prof. J.C.M. Warnsinck Fellowship en het Dr. Ernst Crone Fellowship van 2024, ten behoeve van maritiem-historisch onderzoek aan de hand van objecten in de collectie van het museum. Onderzoeksvoorstellen waarbij, naast de collectie van Het Scheepvaartmuseum, ook gebruik wordt gemaakt van collecties van andere (maritieme) musea, archieven, erfgoedinstellingen of bibliotheken worden bijzonder aangemoedigd.
Een van de fellowships staat open voor personen die (bijna) hun masterdiploma hebben, het andere fellowship is bedoeld voor gepromoveerde academici. De deadline voor aanmeldingen is 30 april 2024. Meer informatie is te vinden op de website van het museum.