Wrecks in Documents

Het water rond Texel kent een turbulente geschiedenis. Met de Allerheiligenvloed van 1170 brak het gebied af van het vasteland en ontstond het eiland. In de eeuwen die hierop volgden lieten het getij en stormen, maar ook inpoldering hun sporen na op Texel. De kustlijn verschoof terwijl zandbanken zich vormden en weer werden weggespoeld. Het gebied waarin veerboten zich tegenwoordig van en naar het eiland moeiteloos doorheen bewegen bestond vroeger uit verraderlijke diepten en stromen. Schepen op deze veel bevaren route kwamen dan ook niet zelden in de problemen en nog altijd bevinden zich talloze wrakken op de zeebodem rond Texel.

MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater) was een internationaal project waarin tussen 2006 en 2009 onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om informatie over onderwater cultureel erfgoed beter beschikbaar te maken voor onderzoekers, beleidsmakers en het brede publiek. In dit kader heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) op basis van archiefstukken en historische vakliteratuur een uitgebreide dataset opgesteld van ca. 400 schepen die rond Texel gezonken zijn in de periode 1576-1795. Na deze Wrecks in Documents gedurende lange tijd online te hebben aangeboden besloot de RCE recentelijk voor deze dataset een nieuw onderkomen te zoeken. Dankzij een subsidie voor datacuratie van de RCE kan het Huygens ING vanaf 5 juni 2019 via het Maritiem Portal de dataset beschikbaar stellen. Tevens is het bestand aangepast om toekomstige integratie in het Netwerk Maritieme Bronnen mogelijk te maken.

Dataset Wrecks in Documents
Handleiding
Literatuurlijst
Colofon