Governance en redactie


Op 13 september 2023 is de Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal opgegaan in de Stuurgroep van het Netwerk Maritieme Bronnen. De Stuurgroep Netwerk Maritieme Bronnen bestaat uit: 

–  Robert Anraad (Maritiem Museum Rotterdam; mei 2022 – heden);
– Sebastiaan Derks (Huygens Instituut; mei 2022 – heden);
– Gerhard de Kok (Huygens Instituut; kwartiermaker NMB; mei 2022 – heden);
– Jelle van Lottum (Huygens Instituut; mei 2022- heden);
– Shannon van Muijden (Zuiderzeemuseum; september 2023 – heden)
– Jeroen van der Vliet (Het Scheepvaartmuseum; mei 2022 – heden);
– Nienke de Wit (Zuiderzeemuseum; juni 2023 – heden).

Toegevoegd vanuit de Stuurgroep Governance Maritiem Portal op 13 september 2023:
– Marja de Keuning (Huygens Instituut; juni 2023 – heden);
– Willy van der Most (Batavialand; september – december 2023);
– Andreas Weber (Linschoten-Vereeniging; september 2023 – heden);
– Annette de Wit (Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis tot mei 2023/Maritiem Museum Rotterdam; september 2023 – heden).

——-

De Stuurgroep Governance van het Maritiem Portal (augustus 2016 – september 2023) bestond uit:
– Marja de Keuning (Huygens Instituut; secretaris, augustus 2016-13 september 2023);
– Jelle van Lottum (Huygens Instituut; augustus 2017-heden; voorzitter 15 november 2019 – 13 september 2023);
– Willy van der Most (Batavialand; januari 2021-13 september 2023);
– Jeroen van der Vliet (Het Scheepvaartmuseum; 1 september 2023-13 september 2023);
– Andreas Weber (Linschoten-Vereeniging; juli 2018-13 september 2023);
– Annette de Wit (Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis tot mei 2023/Maritiem Museum Rotterdam; oktober 2017-13 september 2023).

Oud-leden van de Stuurgroep:
– Anita van Dissel (Universiteit Leiden; voorzitter, augustus 2016-1 maart 2019);
– Conny Dirkzwager (Nationaal Baggermuseum; augustus 2016-oktober 2017);
– Els van Eijck van Heslinga (augustus 2016-heden; waarnemend voorzitter 1 maart 2019-15 november 2019);
– Kees Hendriks (Zuiderzeemuseum; oktober 2017-1 september 2023);
– Willemien van de Langemheen (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; augustus 2016-oktober 2017);
– Martijn Manders (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; augustus 2016-oktober 2017);
– Menno Witteveen (augustus 2016-juli 2018).

De redactie (november 2019 – heden) draagt zorg voor de dagelijkse werkzaamheden aan de website. Leden:
– Ron Brand (Maritiem Museum Rotterdam; november 2019-heden);
– Marja de Keuning (Huygens ING – KNAW; voorzitter, projectcoördinator);
– Daniël Tuik (november 2019-heden).

***

De Werkgroep Content hield zich in de projectfase bezig met de praktische invulling van het portal (augustus 2016-oktober 2019). Oud-leden:
– Ap Bouman (MarHisData, augustus 2016-oktober 2019);
– Ron Brand (Maritiem Museum Rotterdam; juni 2018-oktober 2019);
– Rik Hoekstra (Huygens ING; augustus 2016-oktober 2019);
– Marja de Keuning (Huygens ING; voorzitter, augustus 2016-oktober 2019);
– Jelle van Lottum (Huygens ING; augustus 2016-oktober 2019);
– Petra Spithorst/Klaus Spithorst (LVBHB;  juni 2018-oktober 2019);
– Jan van de Voort (Museum Vlaardingen; augustus 2016-oktober 2019);
– Hanno Brand (Fryske Akademy; augustus 2016- juni 2018);
– Adri van Vliet (NIMH; augustus 2016-juni 2018).

Oud-leden van het redactieteam:
– Enora Stam (studente UU; stagiaire beeldredactie NMGN; maart-mei 2023);
– Thomas Hill (student EUR; stagiair beeldredactie NMGN; mei-juli 2022);
– Anshula Tiwari (studente EUR; stagiaire beeldredactie NMGN; februari-april 2020);
– Lisanne van Gent (assistente fotobewerking beeldredactie NMGN 2020-heden);
– Gillis Kersting (vrijwilliger beeldredactie NMGN; januari 2019-juli 2019);
– Björn Dinjens (vrijwilliger; oktober 2017-april 2018);
– Linette van ’t Hof (vrijwilliger; mei 2017-september 2017);
– Daniël Tuik (vrijwilliger; april 2018-september 2019).
– Tom Quist (vrijwilliger; december 2016-december 2017);
– Marnix Viergever (vrijwilliger Maritiem Portal/NMGN; 15 oktober 2020- juli 2021).
– Ester Zoomer (vrijwilliger; september 2016-maart 2017).