Maritiem-historische standaardwerken

Op deze pagina vindt u een overzicht van belangrijke maritiem-historische werken. Deze zijn ook grotendeels gratis digitaal beschikbaar.


Asaert, G., Bosscher, Ph.M., Bruijn, J.R., Hoboken, W.J. van (ed.), Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (De Boer Maritiem 1976-1978)
Digitaal beschikbaar

Backer Dirks, J.J., De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst (H. Nijgh 1865-1871)
Deel 1: Van de vroegste tijden tot aan den vrede van Munster
Deel 2: De zeemagt na den vrede van Nijmegen, tot aan den val der oude republiek in 1795

Beylen, J. van e.a. (ed.), Maritieme encyclopedie (De Boer Maritiem 1970-1973)
Meer informatie

Elias, J.E., Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen (Martinus Nijhoff 1916-1930)
6 delen, waarvan 3 gedigitaliseerd.
Deel 1: 1568-1652
Deel 2: 1652
Deel 3: 1652-1653

Hattendorf, J.B. e.a. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Maritime History (Oxford University Press 2007)
Meer informatie

Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsch Zeewezen (Gebroeders van Cleef 1833-1848)
2e herziene druk uitgegeven door A.C. Kruseman 1858-1862, 5 delen in 10 banden, waarvan 9 gedigitaliseerd.

Mollema, J.C., Geschiedenis van Nederland ter zee: in vier deelen (Joost van den Vondel 1939-1942)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

Overige online maritiem-historische publicaties


Koggen:
Vlierman, K., Cogs, Small Cogs and Boats (Spa Uitgevers april 2021)
Ga naar de gratis digitale versie van Cogs, Small Cogs and Boat

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC):
De eerste drie delen uit de serie Dutch Sources on South Asia staan nu online. De Engelstalige archiefgidsen geven een uitgebreid (inter)nationaal overzicht van bronnen over VOC-activiteiten in India en Sri Lanka. Meer informatie

Zuiderzeevisserij:
Dorleijn, P., Van Gaand en Staand Want (Bussum-Weesp 1982-2001)
Deel I Inleiding, Enkhuizen en Hoorn
Deel II Volendam en Marken
Deel III Huizen en Bunschoten Spakenburg
Deel IV Harderwijk en Elburg
Deel V Vollenhove en De Lemmer

Mist u een boek in deze lijst? Dan vernemen wij dat graag per e-mail.