Maritiem-historische standaardwerken

Op deze pagina vindt u een overzicht van belangrijke maritiem-historische werken. Deze zijn ook grotendeels gratis digitaal beschikbaar.


Asaert, G., Bosscher, Ph.M., Bruijn, J.R., Hoboken, W.J. van (ed.), Maritieme Geschiedenis der Nederlanden (De Boer Maritiem 1976-1978)
Digitaal beschikbaar

Backer Dirks, J.J., De Nederlandsche zeemagt, in hare verschillende tijdperken geschetst (H. Nijgh 1865-1871)
Deel 1: Van de vroegste tijden tot aan den vrede van Munster
Deel 2: De zeemagt na den vrede van Nijmegen, tot aan den val der oude republiek in 1795

Beylen, J. van e.a. (ed.), Maritieme encyclopedie (De Boer Maritiem 1970-1973)
Meer informatie

Beylen, J. van, Zeilvaart lexicon. Maritiem woordenboek (1985), met 7.000 nautische termen met uitleg en een vertaling in het Engels, Frans en Duits
Online beschikbaar als pdf.

Elias, J.E., Schetsen uit de geschiedenis van ons zeewezen (Martinus Nijhoff 1916-1930)
6 delen, waarvan 3 gedigitaliseerd.
Deel 1: 1568-1652
Deel 2: 1652
Deel 3: 1652-1653

Hattendorf, J.B. e.a. (ed.), The Oxford Encyclopedia of Maritime History (Oxford University Press 2007)
Meer informatie

Jonge, J.C. de, Geschiedenis van het Nederlandsch Zeewezen (Gebroeders van Cleef 1833-1848)
2e herziene druk uitgegeven door A.C. Kruseman 1858-1862, 5 delen in 10 banden, waarvan 9 gedigitaliseerd.

Mollema, J.C., Geschiedenis van Nederland ter zee: in vier deelen (Joost van den Vondel 1939-1942)
Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

Militaire Geschiedenis van Nederland (NIMH en Boom Uitgevers 2013-2021)
Deel 1: P. Groen e.a., De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Van Opstand naar geregelde oorlog (2013)
Deel 2: M. de Jong, e.a., Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814 (2015)
Deel 3: M. van Alphen e.a., Krijgsmacht en handelsgeest. om het machtsevenwicht in Europa (1648-1813) (2019)
Deel 4: P. Groen e.a., Krijgsgeweld en kolonie. Opkomst en ondergang van Nederland als koloniale mogendheid (2021)

Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland online (Huygens ING 2019-2023/4)
Doel is het produceren van een nieuw overzichtswerk, waarin de laatste stand van zaken met betrekking tot onze kennis van de Nederlandse maritieme geschiedenis wordt vastgelegd. Het gaat om een zeer groot, uniek project, dat voor de maritiem-historische wereld van fundamenteel belang is. De NMGN wordt in 2019-2023/4 digitaal in het ‘hart’ van het Maritiem Portal gepositioneerd. Bijdragen worden doorlopend gepubliceerd.

Overige online maritiem-historische publicaties


Koggen:
Vlierman, K., Cogs, Small Cogs and Boats (Spa Uitgevers april 2021)
Ga naar de gratis digitale versie van Cogs, Small Cogs and Boat

Verenigde Oostindische Compagnie (VOC):
De eerste drie delen uit de serie Dutch Sources on South Asia staan nu online. De Engelstalige archiefgidsen geven een uitgebreid (inter)nationaal overzicht van bronnen over VOC-activiteiten in India en Sri Lanka. Meer informatie

Zuiderzeevisserij:
Dorleijn, P., Van Gaand en Staand Want (Bussum-Weesp 1982-2001)
Deel I Inleiding, Enkhuizen en Hoorn
Deel II Volendam en Marken
Deel III Huizen en Bunschoten Spakenburg
Deel IV Harderwijk en Elburg
Deel V Vollenhove en De Lemmer

Mist u een boek in deze lijst? Dan vernemen wij dat graag per e-mail.