Blog: Van Noordelijk Scheepvaartmuseum naar Museum aan de A

Het Noordelijk Scheepvaartmuseum maakt op dit moment een ingrijpend veranderingsproces door. Het museum wordt een historisch museum voor provincie en stad Groningen en krijgt als nieuwe naam Museum aan de A, een verwijzing naar de Drentse A die langs het museum loopt.
Eeuwenlang was Groningen een echte scheepvaartstad. Zo’n vijftig jaar geleden telde de stad nog verschillende scheepswerven, had het een grote zeevarende bevolking en in de Oosterhaven, aan het begin van het Eemskanaal, lag het vol met coasters. Die tijd is voorbij. Vanaf omstreeks 1970 verdween de scheepvaart geleidelijk aan uit de stad Groningen en de bewoners hebben sindsdien nauwelijks meer een binding met het maritieme verleden. Bezoekers komen dan ook niet meer alleen voor de scheepvaartgeschiedenis maar hebben een bredere historische belangstelling. Vanaf 2014 programmeren we wisseltentoonstellingen die bijna allemaal een niet-maritiem historisch thema hebben. Die keuze wordt door ons publiek, zowel uit stad en provincie Groningen als daarbuiten, hoog gewaardeerd. Een algemeen historisch museum ontbreekt tot nu toe echter in Groningen.

Lees “Blog: Van Noordelijk Scheepvaartmuseum naar Museum aan de A” verder

Blog: Visserij op de kaart gezet: inkijkjes in het Centraal Visserijregister

Kees Hendriks presenteert het project Centraal Visserijregister tijdens de eerste Vlootschouw in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam, 18 januari 2020.

Jan P. van de Voort oud-medewerker en -vrijwilliger van Museum Vlaardingen, heeft voor het Maritiem Portal een blog over het project Centraal Visserijregister geschreven.

Op 20 januari 2020 vond de eerste ‘Vlootschouw’ van het maritieme verleden van de Lage Landen plaats. Dat was in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Kees Hendriks van het Zuiderzeemuseum deed een oproep aan vrijwilligers: ‘Wie monstert hier aan? Het Visserijregister heeft jou nodig!’

Wat is het geval? De 40.000 kaarten van het Centraal Visserijregister waren gescand dankzij een subsidie van de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Museum Vlaardingen en het Zuiderzeemuseum werken in dit project samen. En het is gelukt: sinds eind januari 2021 is het register te raadplegen op www.zuiderzeecollectie.nl. Misschien heeft ook de coronatijd de vrijwilligers een nuttig tijdverdrijf gegeven.

Lees “Blog: Visserij op de kaart gezet: inkijkjes in het Centraal Visserijregister” verder

Blog: De Collectie Parma: ‘19e eeuwse koopvaardijkapiteins en zeemanscolleges’

Sikko Parma (1931-2020)

Ap Bouman, bestuurslid bij de Stichting Maritieme Historische Databank, kortweg MARHISDATA, heeft voor het Maritiem Portal een blog over het onderzoek van Sikko Parma geschreven.

Eind november werd bij mij thuis door een mede-vrijwilliger van onze stichting MARHISDATA een tweetal grote verhuisdozen gebracht met de nalatenschap van de in september 2020 overleden Sikko Parma (88 jaar). ‘Sikko Parma wie is dat ?’ zullen sommigen onder u wellicht denken. Wel, voor veel genealogen met negentiende-eeuwse zeevarenden in de familie maar ook voor geïnteresseerden in de koopvaardij was hij geen onbekende. Na zijn pensionering in 1992 ging bioloog-onderzoeker Sikko Parma zich verdiepen in de genealogie van zijn Friese voorouders die voeren als kapiteins ter koopvaardij. Zijn onderzoek bracht een schat aan informatie over koopvaardijkapiteins en zeemanscolleges boven water.

Lees “Blog: De Collectie Parma: ‘19e eeuwse koopvaardijkapiteins en zeemanscolleges’” verder

Blog: De echte vliegende Hollander: Jacob van Wassenaer Obdam in gedichten uit 17e-eeuws Gdańsk

Het stadhuis van Gdańsk in: Jan Lodewyk Schuer, Beknopte beschryving van de stadt Dantzig (Amsterdam 1735).

De Nederlandse admiraal Jacob van Wassenaer Obdam (1610-1665) is de geschiedenis ingegaan als een incompetente en weinig geliefde vlootvoogd. Hij leed immers een zware nederlaag tegen de Engelsen in de Slag bij Lowestoft, op 13 juni 1665, waarbij de admiraal en zijn vlaggenschip de lucht in vlogen. Toch genoot Van Wassenaer Obdam internationale faam: hij werd bezongen door verschillende dichters uit de Baltische havenstad Gdańsk (ook bekend als Danzig). Waar kwam deze interesse voor Van Wassenaer Obdam vandaan, en wat schreef men in Gdańsk over hem?

Lees “Blog: De echte vliegende Hollander: Jacob van Wassenaer Obdam in gedichten uit 17e-eeuws Gdańsk” verder