Blog: De collectie overstag. Het herwaarderingstraject van Museum Vlaardingen

Het vaste team voor het herwaarderingstraject van Museum Vlaardingen. Van links naar rechts: Dieuwertje Wijsmuller, Frank de Hoog, Claudia Steur en Beau van ’t Hoen. Foto: Léanne Selles, 2021.

Met de tentoonstelling ‘Woelige baren, veilige haven’ vierde Museum Vlaardingen in 2020 zijn honderdjarig bestaan. De geschiedenis van het museum aan de Westhavenkade is oprecht dynamisch te noemen. Begonnen als Vlaardingsche Oudheidkamer en Visscherij-Museum groeide het uit tot een Nationaal Visserijmuseum om zich nu volledig te richten op de verhalen van Vlaardingen als kleurrijke stad aan het water. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de vertaalslag naar een stadsmuseum voor het grote publiek zichtbaar te maken met een nieuwe programmering, maar de collectie bleef tot dusverre in deze ontwikkeling achter.

Lees verder “Blog: De collectie overstag. Het herwaarderingstraject van Museum Vlaardingen”

Blog: Waar ben jij nu thuis? Slaapbazen en VOC opvarenden in Amsterdam

VOC Kamer Amsterdam

Waar in Amsterdam verbleven de vele zeemannen die vanuit de stad begonnen aan een reis bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)? In het kader van een breder onderzoek naar de levens en carrières van zeelieden in de vroegmoderne tijd (van prof. dr. Jelle van Lottum en dr. Lodewijk Petram, Huygens ING)[1], heeft Jessica den Oudsten onderzoek gedaan naar de adressen van alle zeelieden die in het jaar 1775 aanmonsterden via de Kamer Amsterdam. In dat jaar vertrokken drie VOC-schepen vanuit de stad: de Vrijheid, de Alkemade en de Mentor. Op elk schip bevonden zich enkele honderden bemanningsleden, waarvan de meesten (in ieder geval kort) voordat de schepen vertrokken in Amsterdam gelogeerd zullen hebben.

Lees verder “Blog: Waar ben jij nu thuis? Slaapbazen en VOC opvarenden in Amsterdam”

Blog: 28ste Museumsymposium gewijd aan de zeeschilderkunst

Friso Lammertse
©Twycer

Het alweer 28ste museumsymposium, dat de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum en Het Scheepvaartmuseum, Amsterdam op 18 november 2021 organiseerden, kon ondanks de strengere coronarestricties doorgang vinden. De middag stond – hoe kan het ook anders met een prachtige tentoonstelling Willem van de Velde & Zoon – in het teken van de zeeschilderkunst & het atelier van de Van de Veldes. Jeroen van der Vliet, hoofd collecties, heette iedereen welkom en vertelde dat met de tentoonstelling een lang gekoesterde wens van Het Scheepvaartmuseum eindelijk in vervulling kon gaan. Tot de eerste aankopen van Het Scheepvaartmuseum, dat in 1916 werd opgericht, behoorden al enkele schilderijen van Willem van de Velde de Jonge.

Lees verder “Blog: 28ste Museumsymposium gewijd aan de zeeschilderkunst”

Blog: ‘Remember, remember, the fifth of November’. Verslag symposium Maritiem Portal, 5 november 2021

De zaal

Het tweede gezamenlijke symposium van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis, het Maritiem Portal/de NMGN met als titel: ‘Zeevaart en wetenschap in verleden, heden en toekomst’ op 5 november 2021 bood een scala aan maritieme onderwerpen. Ron Brand (Maritiem Museum Rotterdam) schreef er een verslag van. De livestream kunt u hier terugkijken, met dank aan de RCE/ Maritiem Erfgoed Internationaal (NB eerste spreker begint vanaf 6.12 min.).

Lees verder “Blog: ‘Remember, remember, the fifth of November’. Verslag symposium Maritiem Portal, 5 november 2021”

Blog: Het Centraal visserijregister verwerken in een database

De BU 180 met kubboot. Collectie Zuiderzeemuseum

Het Centraal visserijregister levert een fraai voorbeeld van het belang van museale verzameling en vasthoudendheid. Het register, enkele tienduizenden kaarten in bijbehorende bakken, werd in jaren tachtig vervangen door een andere vorm van vastlegging. Na kopiëring van een deel van de kaarten op microfiches werd het register klaargezet voor de afvoer naar het oud papier. Dit prikkelde de museale staf in Vlaardingen en leidde tot de redding van dit papieren archief, dat bij het Visserij museum Vlaardingen in de opslag terecht kwam. In de daarop volgende jaren maakte conservator Jan van de Voort zich sterk voor een digitalisering van deze bijzonder interessante bron over de Nederlandse visserij en bracht het archief bij potentiële financiers onder de aandacht. Uiteindelijk ging, zo’n veertig jaar na de redding van het archief, de wens van Jan in vervulling.   

Lees verder “Blog: Het Centraal visserijregister verwerken in een database”

Blog: Vlaardingen ontzamelt een nationale zeevisserijcollectie

Cover van Holland 21:3 (2021)

De Stichting Historisch Tijdschrift Holland (voorzitter Ad van der Zee) organiseerde op 1 oktober 2021 met Museum Vlaardingen (directeur Léanne Selles) het symposium ‘Hollands visserijverleden’. Het online symposium is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de Samenwerkende Maritieme Fondsen en met medewerking van het Vlaardingse poppodium De Kroepoekfabriek. Aanleidingen: er wordt de laatste decennia weinig aandacht aan de visserijgeschiedenis besteed en Museum Vlaardingen gaat zijn nationale zeevisserijcollectie ontzamelen.

Lees verder “Blog: Vlaardingen ontzamelt een nationale zeevisserijcollectie”