Links 1600-1780


VB banner links #4

Algemeen
Brievencollectie Simon de Brienne. De Brienne was ee 17de-eeuwse postmeester in Den Haag die brieven die niet konden worden bezorgd bewaarde: 2.600 stuks. Ook wordt er onderzoek gedaan naar letterlocking, een speciale manier van het vouwen van brieven.
Reizen door de eeuwen heen: Brabanders ondernamen allerlei reizen zo omstreeks 1500. Hoe ging dat? Daarnaast kun je zelf een route plannen.
Staat en slavernij (NIEUW): Het Nederlandse koloniale slavernijverleden en zijn doorwerking

Maritieme cultuur
Schatkamer van Nederland: Website met lesmateriaal over het culturele erfgoed van Nederland gericht op de bovenbouwklassen HAVO/VWO.
Visserijmuseum Breskens: Naast de visserij richt dit museum zich op verscheidene maritiem-gerelateerde onderwerpen.

Koopvaardij
DeHilster.info: De website en blog van Nicolàs de Hilster verschaft informatie over diens persoonlijke collectie meetkundige- en navigatie-instrumenten, en het onderzoek dat hier naar wordt verricht.
Dordrecht300jaarsuikerstad: Een overzicht van 300 jaar handel in suiker te Dordrecht 1695-1905.
Duyfken 1606 Replica: De Duyfken is een replica van een verkenningsjacht, gebouwd in Australië. De Duyfken was het schip waarmee de Europeanen Australië ontdekten.
Dutch Revolt: Deze website van de Universiteit Leiden bevat informatie over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in de Nederlanden.
d’Eenigheid: De Eenigheid was een schip van de Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), een handelsonderneming die in de 18e eeuw deelnam aan de trans-Atlantische slavenhandel. Het Zeeuws Archief startte in 2012 een blog waarop de slavenreis van de Eenigheid uit de jaren 1761-1763 online kon worden gevolgd door een groot publiek.
Globalise: Bringing the history of early globalisation and colonialism at the fingertips of researchers and the wider public. Consisting of approximately twenty-five million pages, the UNESCO Memory of the World-listed archives of the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) offer a unique view on interactions between European and non-European actors in Asia in the seventeenth and eighteenth centuries.
erikgoebel.dk: Persoonlijke website van de Deense historicus Erik Gøbel: ‘My research has centered upon Danish shipping and trade in the 17th and 18th centuries, with a specific interest in the former Danish tropical possessions in India (Tranquebar and Serampore), on the Gold Coast, and not least in the Caribbean (St. Thomas, St. John, and St. Croix)’.
Global Privateering platform (vanaf 22 november 2022), 176 dossiers de prise on Dutch(-related) ships captured by St Malo privateers at the end of the Nine Years’ War (1688–1697) will be consultable via a user-friendly open access database.
Halve Maen: De Halve Maen is als gereconstrueerd VOC schip onderdeel van het Westfries Museum in Hoorn. Het Westfries Museum heeft de Halve Maen in bruikleen voor een periode van 5 jaar van het New Netherland Museum in New York.
Handelaar in slaven: Deze digitale expositie van het Zeeuws archief belicht de trans-Atlantische slavenhandel en de rol die de Middelburgse Commercie Compagnie hierin speelde.
Historic Dockyard Chatham: De historische scheepswerf van Chatham is een maritiem museum dat onder meer de thuisbasis vormt voor drie historische oorlogsschepen en een touwslagerij.
Historic Naval Ships Association (HNSA): De HNSA zet zich in voor de zichtbaarheid en het behoud van de historische oorlogsschepen die deel uitmaken van haar internationale vloot.
PaulHulsenboom.com (NIEUW): Promovendus aan de Radboud Universiteit die de relaties tussen Polen en Nederland in de zeventiende eeuw bestudeert.
Mapped: Mapped: British, Spanish and Dutch Shipping 1750-1800: In deze blogpost zijn scheepvaartroutes uit het CLIWOC project zichtbaar gemaakt.
Mapping Slavery NL: brengt de historische plaatsen in kaart van het slavernijverleden en erfgoed van het Nederlandse koloniale rijk.
Maritime Careers : Website van historici Jelle van Lottum en Lodewijk Petram (Huygens ING – KNAW) waar zij de resultaten van hun onderzoek naar zeevarenden uitlichten en hun onderzoeksmethoden toelichten.
MoWIC: Stichting Monuments of the Dutch West India Company.
Rooswijk Web Tour: Op deze website is het wrak van het in 1740 gezonken VOC-schip de Rooswijk virtueel te bezoeken.
Rooswijk – wrakvondsten: Historic England heeft een nieuwe website gelanceerd over de onderzoek en conserving van de wrakvondsten uit de Rooswijk.
SiebrenvanderWerf: Natuurkundige die publiceert over de geschiedenis van de navigatie en over meteorologische optiek.
TacoTichelaar: Sociaal geograaf die publiceert over huis- en bewonersonderzoek van grachtenpanden in Amsterdam, met onder andere aandacht voor VOC, de WIC, muiterij op de NIjenburg
Slavenhandel van MCC-schip De Eenigheid: De Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) hield zich tussen 1732-1802 voornamelijk bezig met de trans-Atlantische slavenhandel. Onderwijswebsite.
Textiel Factorij: Textiel Factorij omvat zes projecten die onder meer de textielhandel tussen Nederland en India uit de tijd van de VOC reconstrueren, en de invloed die deze handel heeft gehad op textiel van Nederlandse makelij uit de zeventiende en achttiende eeuw.
Trans-Atlantic Slave Trade Database: Database met gegevens over ca. 36.000 slavenreizen uit de 16e tot en met de 19e eeuw, waarbij meer dan 10 miljoen Afrikaanse slaven naar het Amerikaanse continent werden verscheept.
VOCsite: Particuliere database met gegevens over VOC-schepen, mede gebaseerd op Dutch Asiatic Shipping. Ook links en woordenlijsten.
Walvisvaart: Website over de walvisvaart vanuit Holland in de zeventiende en achtttiende eeuw.
Warshipsresearch: Blog gericht op de maritieme geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw, onder andere over de Nederlandse koopvaardij en marine.
Wezenputten: twee monumentale waterputten bij het Texelse dorp Oudeschild. In het tijdperk van de VOC sloegen de schepen op de Reede van Texel drinkwater in, waarbij het water lange tijd afkomstig was uit de wezenputten.
Willem de Vlamingh (NIEUW): Website met veel en ook nieuwe informatie over Willem de Vlamingh en zijn ontdekkingsreis naar Australië.

Marine
Dutch Revolt: Deze website van de Universiteit Leiden bevat informatie over de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) in de Nederlanden.
Fregat Huis te Warmelo en een zoektocht naar zijn bemanning (NIEUW): In de Finse Golf op een diepte van 64 meter ligt het wrak van het Nederlandse oorlogsschip Huis te Warmelo. In Nederland zoekt Peter Swart naar informatie over de bemanning van het schip. Wie zoekt mee?
Friese regimenten: Eeuwenlang dienden de Friese regimenten binnen het Staatse leger. In december 2021 zijn er ook veel kapiteins van de Friese admiraliteit opgenomen in de database.
Mannen van de Maze: Project van A. Buikstra om inzicht te krijgen in de werving en samenstelling van bemanningen van de Rotterdamse Admiraliteit in de achttiende eeuw (1763-1795).
Marinemodellenkamer: Scale models of ships, weaponry, nautical instruments and historical objects give a unique insight into maritime history and technological developments from the seventeenth to the nineteenth century. 
Warshipsresearch: Blog gericht op de maritieme geschiedenis vanaf de vijftiende eeuw, onder andere over de Nederlandse koopvaardij en marine.
WJvanGhent.nl: Website over het leven van luitenant-admiraal Willem Joseph van Ghent (1626-1672).

Visserij
Aan links over de visserij in de periode 1600-1780 wordt gewerkt. Weet u een link die in dit overzicht past? Neem dan contact met ons op.

Binnenvaart
Aan links over de binnenvaart in de periode 1600-1780 wordt gewerkt. Weet u een link die in dit overzicht past? Neem dan contact met ons op.

Buitenland
Algemeen Rijksarchief: Hoofdzetel te Brussel van het Belgische nationale archief.
The art world in Britain 1660-1735: Dit project maakt primaire bronnen voor kunsthistorisch onderzoek naar vroegmodern Groot-Brittannië digitaal doorzoekbaar. Onder de bronnen bevinden zich onder meer documenten van Constantijn en Christiaan Huygens.
Australian National Maritime Museum: Het ANMM in Sydney richt zich op de maritieme geschiedenis van Australië.
Baan Hollanda: Baan Hollanda is een Thais informatiecentrum dat zich richt op de geschiedenis van de Nederlands-Thaise betrekkingen. Het centrum is gelegen in Ayutthaya, op de plek waar de VOC in de 17e eeuw een handelspost bezat.
British Museum: Het British Museum in Londen is het nationale museum van het Verenigd Koninkrijk.
BritishNavalHistory.com: Deze website vormt een platform voor maritiem historici en bevat literatuur van vakgenoten, links naar organisaties die zich bezighouden met maritieme geschiedenis en blogs. Hierbij komen ook aspecten van de Nederlandse maritieme geschiedenis aan bod.
CrespoDynCoopNet DATA Collections: Deze database bevat gegevens over handel in en rond de Atlantische Oceaan in de periode 1648-1778, waaronder ook informatie over Nederlandse handelsactiviteiten.
Curaçao Maritime Museum: Het museum richt zich op meer dan 500 jaar maritieme geschiedenis van Curaçao.
Europäisches Hansemuseum: Gevestigd in Lübeck laat het Europäisches Hansemuseum de 600 jaar geschiedenis van de Hanzesteden zien.
Flinders University: Het Department of Archaeology van Flinders University in Adelaide houdt zich onder meer bezig met maritiem-archeologisch onderzoek naar VOC-schepen die in de 17e en 18e eeuw voor de kust van Australië vergingen.
Getty Provenance Index Databases: Deze databases van het Getty Research Institute in Los Angeles bevatten onder meer Nederlandse archiefinventarissen en verkoopcatalogi die informatie verschaffen over kunst uit privécollecties en de verkoop van kunst in de 16e tot en met de 19e eeuw.
The Hakluyt Society: De Hakluyt Society in Londen stamt uit 1846 en publiceert wetenschappelijke uitgaven van historische reisverhalen of -verslagen. Onder de gepubliceerde edities bevinden zich ook diverse Nederlandse primaire bronnen.
Hansischer Geschichtsverein: Deze historische vereniging werd opgericht in 1871 met als doel om bronnen over de Hanze te verzamelen en te publiceren over de geschiedenis van het stedenverbond.
The Montias Database: Database met gegevens over boedelinventarissen van 17e-eeuwse Amsterdammers over de periode 1597-1681.
Museum aan de Stroom: Het MAS verzamelt de sporen van uitwisseling over de haven van Antwerpen en de historische verbondenheid van Antwerpen met de wereld.
National Archives: Bevat vele Nederlandse maritieme bronnen (o.a. Prize Papers), een deel van het materiaal is gratis te downloaden
National Gallery: De National Gallery in Londen huisvest de nationale collectie West-Europese schilderkunst uit de 13e tot en met de 19e eeuw.
National Library of Scotland – Maps: Pagina met duizenden historische kaarten van zowel Schotland als andere landen.
National Monuments Service: Wreck Viewer: Op deze website zijn de scheepswrakken uit de Wreck Inventory of Ireland Database in kaart gebracht.
New Netherlands Institute: Deze organisatie heeft als doel het behoud en de promotie van het Nederlands koloniaal erfgoed in Noord- en Zuid-Amerika.
Office of Coast Survey’s Wreck and Obstruction Database: Database van de Office of Coast Survey in de VS, met informatie over scheepswrakken binnen de Amerikaanse territoriale wateren.
Prizepapers.de: De Prize Papers bestaan uit documenten die in de jaren 1652-1815 door Britse kaapvaarders op buitenlandse schepen werden veroverd. Prizepapers.de betreft een Duits project van de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg dat zich richt op de ontsluiting en het behoud van de Prize Papers door middel van digitalisering.
Rochester Guildhall Museum: Het Rochester Guildhall Museum nabij Chatham belicht de rol die de rivier de Medway heeft gespeeld in de geschiedenis van de omliggende regio.
Royal Museums Greenwich: De Royal Museums in het Engelse Greenwich bestaan uit het National Maritime Museum, het Royal Observatory, de historische klipper Cutty Sark en de kunstgalerie in Queen’s House.
The Society for Nautical Research: The Society for Nautical Research stimuleert onderzoek naar maritieme geschiedenis en maritiem erfgoed. Daarnaast is de Society uitgever van The Mariner’s Mirror, het belangrijkste internationale tijdschrift over maritieme geschiedenis.
UK National Archives: The National Archives is het officiële archief van de regering van het Verenigd Koninkrijk en herbergt bronnen die meer dan duizend jaar geschiedenis omvatten. Ook de Prize Papers maken deel uit van de collectie van het archief.
Vancouver Maritime Museum: Het Vancouver Maritime Museum vertelt de maritieme geschiedenis van de Pacific Northwest en het Noordpoolgebied.
VLIZ – Vlaams Instituut voor de Zee – (NIEUW) Platform voor Marien onderzoek verricht o.a. onderzoek met de Londense Prize Paperscollectie.
WA Maritime Museum: Het WA Maritime Museum in Fremantle maakt deel uit van het Western Australian Museum en focust zich op de relatie van West-Australië met de Indische Oceaan.
Wreck Inventory of Ireland Database: Een database met ca. 15.000 scheepswrakken uit de Ierse wateren.