Links algemeen

VB-banner-links-11


Archiefzoeker (vervalt per 4 augustus 2022): Deze site is vervangen door blog van Eric Hennekam. Privé heeft hij een giga database. U kunt per email vragen stellen.
Anti-Colonial Research Library: This Library holds a collection of open-access articles and books, websites, and YouTube videos on Indigenous and anti-colonial research methodologies.
Archive.org: Een openbaar toegankelijk archief met tal van primaire bronnen van de vroeg-moderne tijd tot het heden.
Arendnet: Website met alle Shell tankers die tijdens de Tweede Wereldoorlog dienst hebben gedaan.
Arie Kreuk Stichting: website met (foto)archief over ijsselaak “Door Gunst Verkregen” welke gebouwd is in 1910 en nog steeds wordt onderhouden
The Art of Information: blog van de afdeling Research Services van het Rijksmuseum.
AskHistorians: Op deze pagina van sociale nieuwswebsite Reddit kunnen gebruikers geschiedenisvragen voorleggen aan historici. Dankzij strikte eisen zijn de antwoorden van hoge kwaliteit.
Atlas Leefomgeving: diverse kaarten met objecten betreffende erfgoed.
AWN-archeologie: De AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie – is er voor iedereen.
Ben Franklin’s World: Dit is een website met een collectie aan podcasts waarin interviews worden gehouden met historische, voornamelijk over de vroege Amerikaanse geschiedenis.
De Binnenvaart: Vereniging voor de Binnenvaart-sector met omvangrijke database met gegevens van ca. 16.000 schepen uit de internationale binnenvaart. Deze database is ook beschikbaar als app voor Android en iOS.
BMGN-Low Countries Historical Review: BMGN-LCHR is het academische peer-reviewed tijdschrift over de geschiedenis van de Nederlanden.
Books google: doorzoek de meest uitgebreide index ter wereld van boeken met een volledige tekst.
Canon van Nederland: De Nederlandse geschiedenis in vijftig vensters met de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen.
CBS Historische Collectie: historische data van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Centre for Digital Scholarship (CDS): Onderzoekers kunnen bij het CDS terecht voor advies, training, workshops en het ontwikkelen van Proof of Concepts op het gebied van Open Access, Datamanagement, Data Science en Digitale Duurzaamheid.
Centre for maritime historical studies (University of Exeter): Werken aan vergelijkend Europees onderzoek over de ontwikkeling van averij-grosse. Bij averij-grosse brengt een schipper doelbewust schade aan schip of lading aan om erger te voorkomen.
Centrum Geschiedenis Migranten: Het Centrum voor de Geschiedenis van Migranten (CGM) richt zich op de geschiedenis van migranten in Nederland en Vlaanderen.
College Zeemanshoop: Stichting voor de bevordering van maritieme cultuur. Het Koninklijk College Zeemanshoop bezit een uitgebreid archief dat deels openbaar toegankelijk is via het Stadsarchief Amsterdam en deels op verzoek beschikbaar is.
Corts Foundation: heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen.
Data Archiving and Networked Services (DANS): DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens en biedt drie kerndiensten: data-archivering, datahergebruik en training en consultancy.
Databank Vlaanderen: Grootste online databank in Vlaanderen met 200.000 objecten uit 68 Vlaamse musea
Database 400+ Tools and Innovations in Scholarly Communication: Deze database biedt een overzicht met honderden hulpmiddelen die van pas kunnen komen bij wetenschappelijk onderzoek.
Database Eric Hennekam: Belangstellenden voor informatie uit deze giga database kunnen vragen stellen via e-mail.
Database Nederlandse scheepswerven: Op 12 mei 2023 is een nieuwe database gelanceerd over Nederlandse scheepswerven.
DataverseNL: Online opslaan, delen en registreren van onderzoeksgegevens, gedurende de onderzoeksperiode tot aan de voorgeschreven termijn van tien jaar na de voltooiing ervan. Dat is DataverseNL.
De Lage Landen: Context bij cultuur in Vlaanderen en Nederland, met onder andere aandacht voor walvisvaart en slavenhandel.
Delpher: 130 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.
Deventerverhaal.nl: Deventer Verhaal is de erfgoedpartner van Deventer. We hebben de missie om de rijke geschiedenis van de Hanzestad Deventer met een breed publiek te delen.
Digitaal Erfgoed Nederland (DEN): Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.
Digitaal Wetenschapshistorisch Centrum (DWC): Het DWC is een platform voor iedereen die belangstelling heeft of onderzoek doet naar de Nederlandse wetenschapsgeschiedenis. De site bevat onder meer een overzicht met webapplicaties die bij onderzoek van pas kunnen komen.
Digitale bronbewerkingen Nederland en België vanaf 1997: Overzicht van de Stichting Geneaknowhow, Moergestel met nieuwe bronbestanden online.
Documentatiecentrum Urk: Een website waarop de geschiedenis en cultuur van Urk wordt belicht. Foto’s en een lokaal krantenarchief geven een indruk van Urk in eerdere tijden.
Estonian Maritime Museum: founded in 1935 for collecting, preserving, studying and presenting Estonian maritime culture and history.
Krantenarchieven Eric Hennekam: Een overzicht van de vele krantenarchieven die online raadpleegbaar zijn. Gemaakt door Eric Hennekam, maker van de site archiefzoeker.nl
Electronic Archiving System (EASY): EASY is een dienst van DANS waarop wetenschappelijke data gedeponeerd en gedownload kan worden.
Finna.fi: De algemene zoekmachine voor alle Finse archieven, musea en bibliotheken.
Fleetmon: Website waarmee schepen in real-time gevolgd kunnen worden. Voor gratis accounts zijn de mogelijkheden beperkt beschikbaar.
Franse archiefinstellingen (NIEUW): De Franse archiefinstellingen hebben een volledig vernieuwd archief portal (2020).
Geschiedenis Magazine: Geschiedenis Magazine publiceert historische verhalen over prehistorie, Oudheid, Middeleeuwen, Gouden Eeuw, Eerste & Tweede Wereldoorlog en de Moderne Tijd.
Geschiedenis van Zuid-Holland: Deze website is samengesteld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland en ingedeeld in zeven Erfgoedlijnen, diverse gebieden in de provincie die in cultuurhistorisch opzicht van belang zijn. Het gaat onder meer om de Atlantikwall, Trekvaarten, Oude Hollandse Waterlinie en Goeree-Overflakkee, waarover op de website nieuws en artikelen zijn te vinden.
Get the Research: Een internationaal wetenschappelijk zoekportaal gericht op mensen die niet werkzaam zijn in de wetenschap.
Google Arts & Culture: een online platform voor musea wereldwijd.
Heel Holland kijkt.nl: Een website met allerlei webcam feeds vanuit heel Nederland.
Historici.nl: Historici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis.
Historische woordenboeken op internet: Op deze site zijn zes historische woordenboeken doorzoekbaar.
Historiek: Historiek is een online geschiedenismagazine dat geschiedenis en actualiteit verbindt op een toegankelijke manier.
Historisch Nieuwsblad: Het Historisch Nieuwsblad is een geschiedenistijdschrift dat verhalen uit alle tijden vertelt.
Holland: Holland is een historisch tijdschrift dat zich focust op de geschiedenis van Noord- en Zuid-Holland.
IJmuider Zee- en Havenmuseum: Dit museum heeft een aanzienlijke bibliotheek op het gebied van scheepvaart en maritieme zaken in het algemeen. Inzage is mogelijk op locatie en scans kunnen digitaal (tegen betaling) worden aangevraagd.
IJsselmeervereniging: De IJsselmeervereniging wil bevorderen dat het IJsselmeergebied op een een verantwoorde wijze wordt beheerd in landschappelijk, natuurlijk, milieuhygiënisch, waterhuishoudkundig, cultuurhistorisch, recreatief en economisch opzicht.
Infopunt Grote Zeilvaart: Particuliere website met daarop een omvangrijke hoeveelheid informatie over het grote zeilschip en de zeemanstaal.
International Commission of Military History (ICMH). Dit is een internationale organisatie, opgericht in 1938. Zij wil de samenwerking tussen militair historici bevorderen en zo het militair-historisch onderzoek stimuleren.
International Fieldschool for Maritime Archaeology Flevoland (IFMAF): Het IFMAF verzorgt maritiem-archeologisch universitair onderwijs en onderzoek.
International Maritime History Association: The International Maritime History Association (IMHA) aims to promote maritime history globally and to facilitate collaboration between maritime researchers.
Internationales Maritimes Museum Hamburg: Museum met een uitgebreide collectie objecten, waaronder meerdere uit het Nederlandse verleden.
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): Het IISG onderzoekt en verzamelt de geschiedenis van werk, werkenden en arbeidsverhoudingen wereldwijd.
Internet Archive Scholar:  zoekmachine met miljoenen onderzoeksartikelen en publicaties
ISGeschiedenis.nl: IsGeschiedenis.nl biedt als digitale geschiedenis magazine dagelijks achtergronden bij het nieuws.
JRC Science Hub: De Joint Research Centre verricht onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek voor de Europese Commissie.
KB Lab: Het KB Lab bevat data en tools voor onderzoekers.
Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG): Het KNHG is de beroepsorganisatie van professionele historici in Nederland.
Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ): Het NIOZ is het oceanografische instituut voor Nederland.
Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS): De KNVTS richt zich op technische vooruitgang en het verbreiden van kennis hierover binnen de maritieme sector.
Kranten Nederland: met maritieme informatie over afvaarten, passagierslijsten, bemanningen, aankomsten, vervoersinformatie, ongelukken enz.
Kranten buiten Nederland: met maritieme informatie over afvaarten, passagierslijsten, bemanningen, aankomsten, vervoersinformatie, ongelukken enz.
Leiden Centre of Data Science (LCDS):  Het LCDS is een netwerk van onderzoekers uit verschillende disciplines, die gebruik (willen) maken van innovatieve methodes voor het omgaan met data.
Leiden University Centre for Digital Humanities (LUCDH): LUCDH is een verzamelpunt voor ondersteuning van onderzoek en onderwijs binnen de digitale geesteswetenschappen.
Lanasta: Op deze site staat een divers aanbod aan publicaties binnen het maritieme thema. Er dienen voor deze publicaties betaald te worden.
Mapping Slavery NL: brengt de historische plaatsen in kaart van het slavernijverleden en erfgoed van het Nederlandse koloniale rijk.
Manual of Maritime Curatorship: Handboek voor museum curatoren met informatie over het beheer van maritieme voorwerpen.
Maritiem erfgoed: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voert twee programma’s uit waarin het beleid en het beheer van Nederlands maritiem erfgoed in Nederlandse en buitenlandse wateren centraal staat: Maritiem Erfgoed Nederland en Maritiem Erfgoed Internationaal. Voor informatie, nieuws en artikelen kun je terecht op de website van de RCE. Maritiem erfgoed verwijst naar de gezamenlijke pagina van maritiem erfgoed RCE, vanuit daar kun je verder klikken naar het nationale en internationale programma. Sinds februari 2017 is er met Maritime Heritage ook een Engelstalige versie van de site beschikbaar.
Marine Traffic: Via deze site (tracker) zijn alle schepen op zee live te volgen over de gehele wereld
Maritime Monitoring Factory: pop-up museum over de geschiedenis van de Nederlandse koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog, waarbij het lot van de Nederlandse tanker Ondina centraal staat.
Maritime Museum of the Atlantic: maritiem museum in het centrum van Halifax, Nova Scotia, Canada
MaSS: MaSS is een database met verhalen over wrakken en sites onder water. MaSS wil een volledig beeld geven van een site in zijn archeologische en historische omgeving. Het is niet de bedoeling om exacte posities te geven.
Museum Maluku: Op deze website vindt u achtergrondinformatie over Molukkers in Nederland: themateksten over Geschiedenis, Cultuur, Religie en de Molukken, voorzien van foto’s en filmpjes, verwijzingen naar andere websites van stichting MHM, een historische databank met jaartallen en informatie over de collecties.
Museum Sophiahof: Dit museum heeft als doel voor een collectieve erkenning van de Indische en Molukse gemeenschap in Nederland te zorgen. Het koloniale verleden, maar ook de sporen hiervan in de huidige maatschappij staan centraal.
Museumships: Op deze Amerikaanse website staat een overzicht van vrijwel alle museumschepen van de wereld.
Nationaal Register Webarchieven: Het Nationaal Register Webarchieven is een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed en biedt een overzicht van in Nederland gearchiveerde websites.
Nauticalweb: De website van het tijdschrift Scheepshistorie.
Nauticlink.com: Alle Nederlandstalige sites over boten, sloepen, zeilen en varen met motorboten staan hierop vermeld.
NARCIS: NARCIS is een dienst van DANS en omvat een portal met informatie over wetenschappers en hun publicaties.
Nederlab: Onderzoeksportaal waarmee in grote aantallen Nederlandse teksten van ca. 800 tot heden gezocht kan worden. Volledige toegang vereist een KNAW- of universiteitsaccount.
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid vormt het media-archief van Nederland en beschikt over een omvangrijke audiovisuele collectie met onder meer foto’s, muziek, films en radio- en televisiemateriaal. De website Academia biedt speciaal voor studenten toegang tot 90.000 bronnen uit de collectie van het instituut.
Nederlands Medisch Nautisch Genootschap: het NMGN is opgericht door artsen, die met diverse medische aspecten van de scheepvaart te maken hadden. Het genootschap kent ook een historische kant.
Nederlandse VolksverhalenBank: De Nederlandse Volksverhalenbank van het Meertens Instituut bevat vele verhalen uit heden en verleden.
Nederlandse Vuurtoren Vereniging: Website van de vereniging voor het behoud van de Nederlandse Vuurtorens.
Netherlands Maritime Technology (NMT): NMT behartigt de belangen van de Nederlandse maritiem-technologische sector binnen en buiten de landsgrenzen.
De Nederlandse Museumvereniging: De Museumvereniging is er voor het belang van de musea in Nederland.
Netwerk Oorlogsbronnen: Kenniscentrum gefaciliteerd door het NIOD voor bronnen over de Tweede Wereldoorlog.
NL-Lab: Onderzoeksgroep Nederlandse cultuur en identiteit.
Ons Water: Op de website van dit overheidsinitiatief is informatie te vinden over projecten waarbij gewerkt wordt aan schoon water of bescherming tegen water.
Onderzoeksraad voor Veiligheid: Site met alle lopende en afgeronde onderzoeken naar ongevallen en zaken die betrekking hebben op de veiligheid in de Nederlandse samenleving en daarbuiten. Ook onderzoeken naar scheepvaart.
Overzicht historische tijdschriften (KNHG): Dit document in Google Docs bevat een omvangrijk overzicht van Nederlandse historische tijdschriften.
Overzicht van alle Nederlandse krantenarchieven op het internet en online familieberichtensites: Site van Eric Hennekam.
Polish Maritime Museum: Grootste maritieme museum in Polen, dat maritieme tradities documenteert en populariseert en tevens aandacht besteed aan de hedendaagse ontwikkeling.
SAIL Amsterdam 2025: De tiende editie van SAIL vindt plaats op 20-24 augustus 2025.
Scaldis: Bouwplaten uitgeverij met modellen van o.a. historische Nederlandse schepen.
Schatkamer van Nederland: Website met lesmateriaal over het culturele erfgoed van Nederland gericht op de bovenbouwklassen HAVO/VWO.
Schepenlijst: Website met lijst van schepen uit de chartervaart.
ScienceDirect: ScienceDirect is een dienst van uitgever Elsevier en omvat een platform met peer-reviewed wetenschappelijke literatuur.
SFHM | Société Française d’Histoire Maritime: De Franse Vereniging voor Maritieme Geschiedenis is een vereniging die is geërfd van de Franse Commissie voor Maritieme Geschiedenis, een nationale subcommissie van de Internationale Commissie voor Maritieme Geschiedenis.
Shipyard Culture: Website over kunst en scheepsbouw.
Stichting Blauwe Lijn (NIEUW): De Stichting beheert een database met toegang tot scans van historische waterbouwkundige literatuur uit de periode 1500-1953.
SWZ|Maritime: SWZ is een bedrijf dat zich richt op maritieme techniek. Het (niet gratis toegankelijke) archief bevat de tijdschriften “SWZ Maritime”, “Schip en Werf de Zee”, “Schip en Werf” en “Het Schip” en gaat terug tot 1919.
Tegels op locatie: Database met wandtegels op locatie in Nederland.
Topotijdreis.nl: De website van het Kadaster met kaarten tot 200 jaar oud.
Tijdschrift voor Geschiedenis (TvG): TvG bestrijkt als historisch-wetenschappelijk tijdschrift de geschiedenis van alle tijden en van de hele wereld.
Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (TSEG): TSEG is een Nederlands-Vlaams vaktijdschrift op het gebied van de sociale en economische geschiedenis.
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis: Het tijdschrift voor Zeegeschiedenis wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis.
Vaartips.nl : Vaartips.nl is een kennisbank voor scheepvaarttermen en scheepvaarthistorie.
Vereniging Maritiem Gezinskontakt (VMG): De VMG is een belangenvereniging van en voor families van zeevarenden die tot doel heeft om onderling contact tussen families tot stand te brengen.
VesselFinder: Het AIS-volgsysteem van scheepsverkeer (tracker).
Vijfeeuwenmigratie.nl: Naar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Sporen van migranten zijn overal te vinden. In archieven, musea en bij jou thuis. Wat is jouw relatie met migratiegeschiedenis?
Vind Magazine: Vind Magazine is een tijdschrift over geschiedenis, archeologie, kunst en antiek.
Vlaams Instituut voor de Zee: Het Vlaams Instituut voor de Zee vzw (VLIZ) versterkt de mariene kennisopbouw en de excellentie van het marien onderzoek in Vlaanderen. De mariene werkgebieden zijn de oceaan en de zeeën, de kust en de getijgebonden systemen. De doelgroepen voor kennisopbouw zijn zowel de mariene onderzoeksgemeenschap als het onderwijsveld, het grote publiek, de beleidsverantwoordelijken en de industrie (i.k.v. blauwe economie).
WaterWijs: Muziekgroep met nummers deels gebaseerd op geschiedenis en folklore van de Zuiderzee.
Webcam-Binnenvaart: Volg via de webcam verschillende binnenvaartschepen.
Webcam-Harlingen: Volg via de webcam de in- en uitvaart van alle scheepvaart van- en naar Harlingen.
Werkgroep De Achttiende Eeuw: De werkgroep heeft tot doel om onderzoek naar alle aspecten van de achttiende-eeuwse geschiedenis in België en Nederland te stimuleren.
Werkgroep De Negentiende Eeuw: De Werkgroep De Negentiende Eeuw  stelt zich ten doel de studie van dit tijdvak in al zijn facetten (bijvoorbeeld kunst, literatuur, geschiedenis, natuurwetenschappen, pedagogie) te bevorderen.
Werkgroep De Zeventiende Eeuw: De Werkgroep Zeventiende Eeuw streeft naar wetenschappelijke bestudering van het culturele erfgoed van de zeventiende-eeuwse Nederlanden op basis van een interdisciplinaire aanpak.
Wiedenis: Wiedenis (Valentine Wikaart geschiedenis) doet inmiddels meer dan 35 jaar historische onderzoek op het gebied van stambomen en streekgeschiedenis, waarvan de VOC ook onderdeel is.
WieWasWie:  de belangrijkste Nederlandse website met bronnen voor genealogisch onderzoek.
Wreck-site: Site met meer dan 170.000 wrakken die online staan. Samen met een beeldbank zijn veel van de posities van de wrakken in kaart gebracht.
Zeescheepvaart: campagne van de KNVR ter promotie van de Nederlandse zeescheepvaart en haar doelen om uitstoot te reduceren.
Zwitserse schepen: Database met de Zwitserse koopvaardijschepen van nu en uit het verleden. Ook bevat de website informatie over (voormalige) Nederlandse schepen en Nederlandse bemanningsleden.