Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland

Uitsnede van ‘De inname van Damiate’
Wandtapijt, 1629. Maker: Cornelis Claesz. van Wieringen.
Stadhuis, Haarlem.
Foto’s Ron Brand, fotomontage Anja Brand-Heemskerk.

Deel 1: Opkomst van de rivier- en zeehandel, 1100-1600

Deel 3: Tijd van de grote zeilvaart, 1780-ca. 1870

  • Remmelt Daalder – Maritieme cultuur in de negentiende eeuw (binnenkort beschikbaar)

Disclaimer
Er is naar gestreefd alle copyright van de in deze publicatie opgenomen illustraties te achterhalen. Aan hen die desondanks menen alsnog rechten te kunnen doen gelden, wordt geadviseerd contact op te nemen met de uitgever.