Archief Inspecteur-Generaal Scheepsvaart / Scheepsrampen, 1940-1945 (Nationaal Archief)

Het archief van de Inspecteur-Generaal voor de Scheepsvaart betreft dossiers van het vooronderzoek door de Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart in Den Haag naar scheepsrampen met Nederlandse schepen in het door de Duitse bezetter gecontroleerde gebied in de jaren 1940-1945. Het betreft vooral de kustwateren van Nederland en Duitsland, Scandinavië en het Oostzeegebied.

Archief Inspecteur-Generaal Scheepsvaart / Scheepsrampen

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel, 1588-1625 (Huygens ING)

Bronnenuitgave in zes delen voor de geschiedenis van de Hollandse scheepvaart en zeehandel met de Baltische havens langs de Oostzee in de late zestiende en vroege zeventiende eeuw. De uitgave bevat tolregisters van Koningsbergen (1588-1602), Amsterdamse en Hollandse contracten van bevrachting, en aanverwante notariële stukken, voornamelijk attestaties, insinuaties, procuraties en protesten van wissel.

Bronnen tot de geschiedenis van den Oostzeehandel