Publicaties van 2017 en eerder

2017

Ampt, K.; Littel, A.; Paar, E. (red.), Verre forten, Vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee (Sidestone Press, 2017)
Meer informatie

Berg, J. van den, Urker vissers, de namen achter de nummers (Van den Berg Maritiem, 2017)
Meer informatie

Brand, R., Abraham Bogaert, een apotheker in Amsterdam en Azië (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Brandon, P., War, Capital, and the Dutch State (1588-1795) (Brill, 2017)
Meer informatie

Brugge, J. ter, Mishandeld, uitgeschud, geklonken aan de keten’. De kaping van VOC-schepen en het lot van de opvarenden in de Franse Tijd (Holland Historisch Tijdschrift 49:3 2017)
Meer informatie

Brugge, J. ter, Was de Arrow een Engels schip? De lorcha als Chinees-Europese hybride (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Comis, S.Y., Zeventiende- en achttiende-eeuwse kleding van walvisvaarders opgegraven op Spitsbergen (Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Meer informatie

Dinter, M. van, Living along the Limes. Landscape and settlement in the Lower Rhine Delta during Roman and Early Medieval times (Ipskamp Printing, 2017)

Digitale versie

Doedens, A., Mulder, L., Slag in de Javazee. Oorlog tussen Nederland en Japan (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Duijl, J. van, Gevangen in het handelsnetwerk van de Hanze. De koopvaardij van de IJsselsteden in het Oostzeegebied in de zestiende eeuw (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Fatah-Black, K., Scheepsbouw en reparatie in achttiende-eeuws Suriname (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Guleij, R.; Knaap,  G. (red.), Het Grote VOC-Boek (Wbooks, 2017)
Meer informatie

Hageman, M., Amsterdam in de wereld. Sporen van Nederlands gedeelde verleden (Ambo|Anthos, 2017)
Meer informatie

Hakkenes, E., Polderkoorts, hoe de Zuiderzee verdween (Thomas Rap, 2017)
Meer informatie

Heijink, M., “Nochtans komt het wel te pas tot bouwinge van schepen”. Scheepsbouw in Nieuw-Nederland (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Heyning, K., Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw (Verloren, 2017)
Meer informatie

Karreman, J., In het diepste geheim. Spionage-operaties van Nederlandse onderzeeboten van 1968 tot 1991 (Marineschepen.nl, 2017)
Meer informatie

Koningsbrugge, H. van, De Voorzienigheid regeert! Louis van Heiden, admiraal in Russische dienst (Koninklijke Van Gorcum, 2017)
Meer informatie

Laureys, J., Beeldessay: Surrealisme in de fotografie van de watersnood van 1916 (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Leebeek, K.; Hout, A. van der; e.a., Een eeuw Marineluchtvaartdienst (1917-2017). Ogen, oren en tanden van de vloot (Geromy BV, 2017)
Meer informatie

Leussink, A.; Sybesma, W., Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Moree, P., Droefenis aan boord van VOC schepen (De Walgvogel, 2017)
Meer informatie

MPhil, E. O., Davies, D., Alphen, M. van, Daalder, R., Ware, C., 350 jaar Chatham (Marineblad no. 4, juni 2017)
Meer informatie

Naaktgeboren, P., Hoe dichter bij Dordt… Stadsplanning in laatmiddeleeuws Dordrecht (Holland Historisch Tijdschrift 49:4 2017)
Meer informatie

Odegard, E., Het VOC-archief digitaal: kansen en uitdagingen bij het digitaliseren van (maritieme) archieven (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Odegard, E., Timmeren te Cochin. Scheepsbouw op de VOC-scheepstimmerwerf in Cochin (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Oosterwijk, B., Een Terschellinger zeilvaartkapitein. Reizen en lotgevallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857) (Coolegem Media, 2017)
Meer informatie

Oostindie, G.; Fatah-Black, K., Sporen van de slavernij in Leiden (Leiden Publications, 2017)
Meer informatie

Paesie, R., Sociëteit van Essequebo. Op- en ondergang van een coöperatieve scheepvaartonderneming, 1771-1788 (Den Boer, De Ruiter, 2017)
Meer informatie

Peters, M.; Vooren, J. van de, De redder in nood. 100 jaar reddingsbrigade Nederland (Uitgeverij Hollandia, 2017)
Meer informatie

Pieters, H., Herinneren en vergeten van een watersnood in Holland: de overstroming van 1825 (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Polderman, K.; Ruiter, H. de, ‘En Gy, O Lieve Kweekelingen! 100 jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam (Vereeniging Oud-Kweekelingen, 2017).
Meer informatie

Ribeiro da Silva, F., Scheepsbouw in de Nederlandse invloedssfeer. Nederlandse, Engelse en Afrikaanse scheepsbouw in vroegmodern West-Afrika: een complexe geschiedenis van bouw, onderhoud en reparatie (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Roever, M. de, De laatste doorbraak van de Zuiderzee: de watersnoodramp van januari 1916 in Noord-Holland (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Rogers, P.G., The Dutch in the Medway (Seaforth Publishing, 2017)
Meer informatie

Rommelse, G., De Nederlandse vloot als slecht voorbeeld. Britse discoursen over zeemacht (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Rommelse, G., Engelse Krijgsgevangenen in de Republiek in de 17e eeuw (Holland Historisch Tijdschrift 49:3 2017)
Meer informatie

Rossum, M. van, Een maritiem manifest. Een pleidoor over maritieme geschiedschrijving, data en wegen voorwaarts (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Rossum, M., Sampans, hout en slaven. De overzeese infrastructuur voor scheepsbouw en -onderhoud van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Zuid- en Zuidoost-Azië (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:2 2017)
Meer informatie

Steenbeek, S., Schipperen in Friesland. De ontwikkeling van maritieme schippersgemeenschappen in Friesland in de vroegmoderne tijd (Dissertatie Rijksuniversiteit Groningen, 2017)
Digitale versie

Storm van Leeuwen-van der Horst, I., Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769 (Verloren/Familiefonds Hurgronje 1767-2017, 2017)
Meer informatie

Tardio, N., Francien de Zeeuw. Van verzetsheldin tot eerste vrouwelijke militair (Pepperbooks, 2017)
Meer informatie

Terwiel, B.J.; Kirsch, P. (red.), Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656 (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Theodoridis, C.P., The Keyser Octavianus incident and Dutch-Hospitaller relations during the Cretan War (1645-1669) (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Varela, R.; Murphy, H.; Linden, M. van der (red.), Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World. Case Studies 1950-2010 (Amsterdam University Press, 2017)
Meer informatie

Vereniging ‘De Binnenvaart’, In 100 jaar van scheepswerven naar Stadswerven, 1917-2017. Historie Scheepswerf ‘De Biesbosch’  (Vereniging ‘De Binnenvaart’, 2017)
Meer informatie

Vliet, A.P. van, Bastaard van Oranje. Justinus van Nassau: admiraal, diplomaat en gouverneur (1559-1631) (Walburg Pers, 2017)
Meer informatie

Vliet, J. van der, De spiegel en de koningin (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Wagenaar, L., Klaversma, N., Het Journaalboek van Johannes Timmers, anno 1784 (Verloren, 2017)
Meer informatie 

Weststeijn, T., Jonker, M. (red.), Barbaren & Wijsgeren. Het beeld van China in de Gouden Eeuw (Uitgeverij Vantilt, 2017)
Meer informatie

Witte, J. de, De bakens verzet. De KPM en het begin van de burgerluchtvaart in Nederlands-Indië (Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 36:1 2017)
Meer informatie

Zeiler, F.D., Mirakels water. Overstromingen en herinneringscultuur in Noord-Kennemerland (Holland Historisch Tijdschrift 49:1 2017)
Meer informatie

Zijlmans, R., Troebele betrekkingen: Grens, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800 (Verloren, 2017)
Meer informatie

2016

Beukema, H., De ramp met de TM1 en Adolph Bermpohl (Maritext V.O.F., 2016)
Meer informatie

Blankenstein, E. van; Hoonaard, J. van den; Remery, F.J., Canon van de Nederlandse brug. 2000 jaar brughistorie (Bouwen met Staal, 2016)
Meer informatie

Blussé, L.; Moor, J. de, Een Zwitsers leven in de Tropen. De lotgevallen van Elie Ripon in dienst van de VOC (1618-1626) (Uitgeverij Prometheus, 2016)
Meer informatie

Borger, G.J.; Horsten, F.H.; Roest, J.F., De dam bij Hoppenesse, Gevolgen voor de afwatering van het gebied tussen Oude Rijn en Hollandsche IJssel, 1250-1600 (Verloren, 2016)
Meer informatie

Brama, L.; Coumans E. (red.), Traditie en Vernieuwing: jubileumboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van ‘Mars et Historia’ (Uitgeverij Mars et Historia, 2016)
Meer informatie

Brand, R., Schilderijanalyse: Maritieme identiteit volgens Cornelis Claesz. van Wieringen (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Brugge, J. ter, Topstuk: Nederlandse indentiteit op Indische wateren en in een Rotterdams museum (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Bruijn, J.R., Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw (Walburg Pers, 2016)
Meer informatie

Bussemaker, H.; Klink, J. van, De tegenaanval. Anton Bussemaker (1900-1941). Onderzeebootcommandant (Walburg Pers, 2016)
Meer informatie

Delft, M. van, Topstuk: Het Volmaakte Schip van Bernardus Cleynhens in de Koninklijke Bibliotheek (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Dissel, A. van, Een Amsterdams zeepaleis. Het stoomschip van Jan Pieterszoon Coen als nationaal monument (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Fatah-Black, K.; Rossum, M. van, De Nederlandse smokkelhandel, 1600-1800 (The Low Countries Journal of Social and Economic History 13:1 2016)
Meer informatie

Fusaro, M.; Blakemore, R.J.; Crivelli, B.; Ekama, K.J.; Vanneste, T.; Lucassen, J.; Rossum, M. van; Okabe, Y.; Hallén, P.; Kane, P.M., Entrepreneurs at sea: Trading practices, legal opportunities and early modern globalization (International Journal of Maritime History 28:4 2016)
Meer informatie

Gras, T., Gestrand, gered, geborgen. De strandingen van de ‘Malmö’ en de Tartar bij Ameland. November 1928 (HHS Uitgeverij, 2016)
Meer informatie

Groesen, M. van, Amsterdam’s Atlantic. Print Culture and the Making of Dutch Brazil (University of Pennsylvania Press, 2016)
Meer informatie

Klemann, H., Europa’s grootste haven en haar toekomst. Rotterdam 1870-2000 (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Klein, M.; Paul, C.; Kroon, P., Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van Zuidelijk Amerika, 1500-1725 (Uitgeverij Thoth, 2016)
Meer informatie

Klooster, W., The Dutch Moment. War, Trade, and Settlement in the Seventeenth-Century Atlantic World (Leiden University Press, 2016)
Meer informatie

Kortweg, J., Ondergaan of overleven. De maritieme industrie tussen 1945 en 2016 (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Kuruppath, M., Staging Asia. The Dutch East India Company and the Amsterdam theatre (Leiden University Press, 2016). In Open access
Meer informatie

Landheer, H., Van Turfschip tot Tweede Wereldoorlog. 400 jaar inzet van de binnenvaart in crisistijd (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Looijesteijn, H., Van kosmopolitische koopman tot Hollandse edelman? Het geslacht Suasso, 1654-1818 (Holland Historisch Tijdschrift 48:1 2016)
Meer informatie

Lucassen, J.; Rossum, M. van, Smokkelloon en zilverstromen. Illegale export van edelmetaal via de VOC (The Low Countries Journal of Social and Economic History 13:1 2016)
Meer informatie

Mostert, M., De Friezen en de zee. Over de maritieme identiteit van de proto-Hollanders (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Peet, A.J. van der, Out-of-area. De Koninklijke Marine en multinationale vlootoperaties 1945-2001 (Uitgeverij Van Wijnen, 2016)
Meer informatie

Rommelse, G., Beeldessay: Hoe werden zeehelden gemaakt? (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Rommelse, G., Een Hollandse maritieme identiteit als ideologische bouwsteen van de Ware Vrijheid (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Rossum, M. van; Mbeki, L., Private slave trade in the Dutch Indian Ocean world – a study into the networks and backgrounds of slavers and enslaved in South Asia and South-Africa (Slavery and Abolition 38:1 2016)
Meer informatie

Wildeman, D.; Spits, E.; Bosmans, S. (red.), Verzamelaars verzameld. Een eeuw collectioneren in Het Scheepvaartmuseum (Wbooks, 2016)
Meer informatie

Willems, W.; Verbeek, H., Joods Scheveningen. Portret van een gemeenschap (Holland Historisch Tijdschrift 48:1 2016)
Meer informatie

Woerkom, B. van, Beeldessay: Het Joods Werkdorp Nieuwesluis in de Wieringermeerpolder 1934-1941 (Holland Historisch Tijdschrift 48:1 2016)
Meer informatie

Wormgoor, I., Turfschuiten en kustvaarders. Een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw (Uitgeverij Verloren, 2016)
Meer informatie

Zee, A. van der, De vloot van 1438. Holland bouwt zijn eigen schepen (Holland Historisch Tijdschrift 48:3/4 2016)
Meer informatie

Voor 2016

Boer, D.E.H. de, Holland en het water in de Middeleeuwen, Strijd tegen het water en beheersing en gebruik van het water (Verloren, 1997)
Meer informatie

Both, J., De havenkanalen van Goeree-Overflakkee (Holland Historisch Tijdschrift 46:3 2014)
Meer informatie

Boer, P.C. de, The Loss of Java, 18 February – 7 March 1942 (NUS Press, 2010)
Meer informatie

Breukers, E., Hollanders en het water, Twintig eeuwen strijd en profijt (Verloren, 2007)
Meer informatie

Brouwer, J., ‘Op Betavija in de Lepelstraet inde Witte Swan’. Overzeese postbezorging in het Rampjaar 1672 (Holland Historisch Tijdschrift 46:4 2014)
Meer informatie

Brugge, J. ter; Schokkenbroek, J. (red.), Kapers & piraten: schurken of helden? (Walburg Pers, 2010)
Meer informatie

Brugge, J. ter, Migrating Fisherman: A comparison between the Dutch fishing ports of Scheveningen and Vlaardingen (International Journal of Maritime History 27:4 2015)
Meer informatie

Brugge, J, ter., Onrust voor de storm: de kaping van de Gouden Roos in 1779 (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Brugge, J. ter; Spits, E.; Moeyes, G. (red.), Scheepsbouw in perspectief. Werven in Nederland 1870-2009 (Walburg Pers, 2009)
Meer informatie

Buisman, J., Van Engelen, A.F.V. (red.), Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen. Deel 4: 1575-1675 (Van Wijnen, 2000)
Meer informatie

Dekker, C.; Baetens, R., Geld in het water, Antwerps en Mechels kapitaal in Zuid-Beveland na de stormvloeden in de 16e eeuw (Verloren, 2009)
Meer informatie

Dijk, C. van, The Netherlands Indies and the Great War, 1914-1918 (Brill, 2014)
Meer informatie

Dissel, A., Grensoverschrijdend optreden. Zeeroof en zeeroofbestrijding in Nederlands-Indië (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Duivenvoorde, W. van, Dutch East India Company Shipbuilding, The archeological study of Batavia and other seventeenth-century VOC ships (Texas A&M University Press, 2015)
Meer informatie

Emke, C.; Hoving, A., De schepen van Abel Tasman (Verloren, 2000)
Meer informatie

Fatah-Black, K.; Rossum, M. van, Slavery in a ‘slave free enclave’? Historical links between the Dutch Republic, Empire and Slavery, 1580s-1860s (WerkstattGeschichte 66/67 2015)
Meer informatie

Fraassen, C.F. van; Klapwijk, P.J. (red.), Herinnering aan een reis naar Oost-Indië: reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819 (Walburg Pers, 2008)
Meer informatie

Gaastra, F.S., Geschiedenis van de VOC, Opkomst, bloei en ondergang (Walburg Pers, 2009)
Meer informatie

Giebels, L. (red.), Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering in Spaarndam en Halfweg. Van beveiliging naar beheersing (Verloren, 1994)
Meer informatie

Gramberg, H., De overwintering op Nova Zembla (Verloren, 2001)
Meer informatie

Greefs, H.; Hart, M. ’t, Water management, communties and environment. The Low Countries in comparative perspective c. 1000 – c. 1800 (Verloren, 2006)
Meer informatie

Heeres, W.G.; Hesp, L.M.B.J.; Noordegraaf, J. (red.), From Dunkirk to Danzig, Shipping and trade in the North Sea and the Baltic 1350-1850 (Verloren, 1988)
Meer informatie

Heijer, H. den, Daders en slachtoffers: de Nederlandse betrokkenheid bij kaapvaart en piraterij (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Heijer, H. den, Geschiedenis van de WIC, Opkomst, bloei en ondergang (Walburg Pers, 2011)
Meer informatie

Hoving, A.; Emke, C., Het schip van Willem Barents, Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht (Verloren, 2004)
Meer informatie

Huisman, M., Verhalen van vrijheid: Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013 (Verloren, 2015)
Meer informatie

Knoest, J., Company privateers in Asian waters: The VOC-trading post at Hirado and the logistics of privateering, ca. 1614-1624 (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Landheer, H., De bankiers van de marine. De afschaffing van de solliciteurs militair in de Bataafs-Franse tijd (Holland Historisch Tijdschrift 46:4 2014)
Meer informatie

Lottum, J. van, Across the North Sea. The impact of the Dutch Republic on international labour migration, c. 1550-1850 (Amsterdam, 2007)
Meer informatie

Lottum, J. van, Some thoughts about migration of maritime workers in the eighteenth century North Sea region (International Journal of Maritime History 27:4 2015)
Meer informatie

Moree, P., Kikkertje lief, Brieven van Aagje Luijtsen geschreven aan haar man Harmanus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC (Het Open Boek 2003)
Meer informatie

Nellen, H., Hugo Grotius over kaapvaart en commerciële expansie (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Niemeijer, H.E., Batavia, Een koloniale samenleving in de 17de eeuw (Balans, 2005)
Meer informatie

Noort, J. van den, Langs de rand van het zand, Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta (Verloren, 2009)
Meer informatie

Paesie, R., In belang van Walcheren. De risicovolle scheepvaart als maritiemeconomische speerpunt, 1670-1720 (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Paesie, R., VOC Nautical maps by cartographers of Zeeland: Zeeuwse kaarten voor de VOC; Het kaartenmakersbedrijf van de kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw (Walburg Pers, 2010)
Meer informatie

Quist, C., Een geallieerde landing op de Hollandse kust? Een opmerkelijk Duits Kriegsspiel uit 1944 (Holland Historisch Tijdschrift 46:3 2014)
Meer informatie

Riet, A. van ’t, ‘Meeten, boren en besien’, Turfwinning in de buitenrijnse ambachten van het Hoogheemraadschap van Rijnland 1680-1800 (Verloren, 2005)
Meer informatie

Rijn, D. van; Polderman, R. (red.), Het water de baas, Geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland (Verloren, 2010)
Meer informatie

Rossum, M., The ‘Yellow Danger’? Global forces and global fears in the North Sea and beyond (1600-1950) (International Journal of Maritime History 27:4 2015)
Meer informatie

Rossum, M. van, ‘Vervloekte goudzugt’. De VOC, slavenhandel en slavernij in Azië (Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis 12:4 2015)
Meer informatie

Schokkenbroek, J., Lambert Hendricksz en zijn jihad tegen de Barbarijse zeerovers (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Sicking, L.; Bles, H. de; Bouvrie, E. de, Dutch light in the “Norwegian night”, Maritime relations and migration across the North Sea in early modern times (Verloren, 2004)
Meer informatie

Sigmond, J.P., Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw (Verloren, 2013)
Meer informatie

Sparks, L., ‘De schaede is soo groot ende excessyff’ Maatregelen van de Republiek tegen geweld en geweldsdreiging op Europese zeehandelsrouters, 1600-1630 (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Stellingwerf, J., red., Zijne Majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856. (Linschoten-Vereeniging, 1988)
Meer informatie

Veen, S. van der, Groot-Nederland & Groot-Colombia, 1815-1830 (Verloren, 2015)
Meer informatie

Visser, W. de, Piet Hein en de zilvervloot, Oorlog en handel in de West (Verloren, 2001)
Meer informatie

Wikaart, V.; Engen, H. van; Leenders, K.; e.a., ‘Nijet dan water en de wolcken’, De onderzoekscommissie naar de aanwassen in de Verdroncken Waard (1521-1523) (Verloren, 2009)
Meer informatie

Wilson, E., Magnum Latrocinium and private avengers: Carl Schmitt and Hugo Grotius on piracy (Leidschrift 26:3 2011)
Meer informatie

Wouda, B., Een stijgende stand met zinkend land. Waterbeheersing in polder Nieuw-Reijerwaard 1441-1880 (Verloren, 2009)
Meer informatie

Zee, A. van der, Topstuk: Jubileumraam Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch (Holland Historisch Tijdschrift 46:3 2014)
Meer informatie

Zeischka, S., Minerva in de polder, Waterstaat en techniek in het Hoogheemraadschap van Rijnland 1500-1856 (Verloren, 2008)
Meer informatie

Zijlmans, J., Nieuwe lakens, nieuwe wegen. Leiden als knooppunt van de zuidelijke en noordelijke trekvaartverbindingen (Holland Historisch Tijdschrift 46:3 2014)
Meer informatie

Zwet, H. van, Lofwaerdighe dijckagies en miserabele polders, Een financiële analyse van landaanwinningsprojecten in Hollands Noorderkwartier, 1597-1643 (Verloren, 2009)
Meer informatie