Tussentijdse resultaten programma Maritiem Erfgoed Nederland

Overzicht projecten Maritiem Erfgoed in Nederland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zet zich van 2018 tot en met
2021 extra in op het gebied van maritiem erfgoed. Binnen het Programma
Maritiem Erfgoed Nederland heeft de RCE als speerpunten kennis, onderzoek, beleid, samenwerking en educatie rondom onderwaterarcheologie. Het programma is nu over de helft: een mooi moment om terug te kijken.

Op 15 september 2020 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een infographic gepubliceerd die in één oogopslag een overzicht geeft van projecten Maritiem Erfgoed van de afgelopen periode.
Hierbij een kleine greep uit de resultaten:
– 13 Provinciën project: 9 projecten van vrijwilligers zijn gehonoreerd;
– Publicatie ‘Stand van zaken 2019 gemeentelijk erfgoed beleid voor erfgoed op de waterbodem’;
– Ontsluiten archieven en wrakdata over maritieme kennis;
– Presentatie bij internationaal congres over verdronken landschappen van West-Europa.