Blogarchief

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse blogs.

Blog: ‘Zij voeren mee met de VOC’
Geplaatst op 27 oktober 2020

AR-visualisatie van namen van VOC-zeelieden op het Open Plein
van Het Scheepvaartmuseum. Impressie door Dirk Bertels

In januari 2021 keert de replica van VOC-schip de Amsterdam terug uit het dok. Bij deze gelegenheid wordt in Het Scheepvaartmuseum de augmented reality (AR)-installatie ‘Zij voeren mee met de VOC’ gepresenteerd. Hierin kunnen bezoekers vragen stellen aan de bemanningsleden die op de Amsterdam en andere VOC-schepen werkten: wat was de kans dat jullie in Nederland terugkeerden? Kon je rijk worden als zeeman of soldaat aan boord? Werkten er ook vrouwen op de schepen van de VOC? En slaven? In dit blog vertel ik meer over de ontwikkeling van deze installatie, een samenwerking tussen Huygens ING en Dirk Bertels van Studio Bertels / Studio Louter.


Lees meer »Blog: Een Canon van 50 vensters
Geplaatst op 14 oktober 2020

De Canon van de Koninklijke Marine – Geschiedenis van de zeemacht verschijnt op 15 oktober 2020

In 2010 ontmoetten wij elkaar voor het eerst. Anne klopte op de deur van de kajuit, en kwam met de suggestie aandacht te besteden aan de betekenis van Vlieland voor de zeemacht; vanuit historisch oogpunt verdiende het onderbelichte belang van Vlieland en het Vlie in de Gouden Eeuw. Kort daarop werden we aangetrokken door de voorgeschiedenis van de Tocht naar Chatham (1667): Holmes’ Bonfire, de Brand op het Vlie, kort na de Tweedaagse Zeeslag.  De marine gaf in dit verband acte de présence bij de herdenking van deze desastreuze aanslag op een koopvaardersvloot op het Vlie, in 2011 (later nog eens dunnetjes overgedaan in 2017).  


Lees meer »Blog: Wind in de Zeilen: een expositie in een bijzondere tijd
Geplaatst op 10 september 2020

Jan Abrahamsz. Beerstraten – Een fluit op de Westerschelde voor Vlissingen (ca 1660) (collectie Inder Rieden – Zeeuws maritiem muZEEum)

Het Zeeuws maritiem muZEEum te Vlissingen heeft zes 17e-eeuwse schilderijen uit de beroemde Inder Riedencollectie verworven. Deze prachtige maritieme schilderijen gaan een belangrijke rol spelen in de toekomstige nieuwe vaste presentatie van het muZEEum. Maar we geven ze eerst de volle aandacht in een nieuwe expositie. Dat was het plan, maar toen kwam de lockdown; de musea moesten sluiten. Toch gingen de voorbereidingen verder. Begin juli ging de tentoonstelling open, incompleet. Twee schilderijen zijn de grens nog niet over. Een verslag.


Lees meer »Blog: Van zeil naar stoom: zeevaarders in Antwerpen tussen 1850 en 1900
Geplaatst op 7 juli 2020

Het Engelstalig proefschrift From Sail to Steam: Two Generations of Seafarers and the Maritime Labour Market in Antwerp, 1850-1900 bestudeert 1400 zeevaarders die werkten op Belgische zeil- en stoomschepen en vertrokken uit de haven van Antwerpen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Op basis van de stamboeken der zeelieden worden in een vijftal hoofdstukken beroepsstructuren, loonspreiding, rekruteringsmechanismen, migratietrajecten en loopbaanontwikkeling onderzocht. Deze focus is relevant, want in tegenstelling tot bijvoorbeeld economische, technologische en bedrijfsgerelateerde aspecten blijven zeevaarders tijdens de transitie van zeil naar stoom onderbelicht. De resultaten tonen dat de transformatie een geleidelijk proces betrof en een meer uitgesproken segmentering van de arbeidsmarkt in de hand werkte.


Lees meer »Blog: De bruine vloot: dreigend verlies voor erfgoedsector
Geplaatst op 20 mei 2020

Bruinvisch, foto: M. Goud

De hele passagiersvaart ligt stil, en de bruine vloot dus ook. In de media lazen we dat ‘de helft van de vloot virtueel failliet is’. Het vooruitzicht is inderdaad niet best: De meeste schepen in deze sector zullen met de 1,5 meter maatregel niet kunnen varen. Daarmee dreigt een heel jaar aan inkomsten voor charterschepen verloren gaat, want er wordt door de meeste schepen tussen april en oktober gevaren en geld verdiend. Dat inkomstenverlies is heel vervelend, maar het andere verlies dat dreigt is het verlies van de historische schepen, en dat is onomkeerbaar.


Lees meer »Blog: Van Zeemagazijn naar Zoom: stage lopen in tijden van Corona
Geplaatst op 6 mei 2020

Het Scheepvaartmuseum

Op donderdag 12 maart 2020 gonsde er een golf van verbazing en schrik door het kantoor toen premier Rutte in de persconferentie meldde dat musea voorlopig hun deuren moesten sluiten. Aan het einde van de werkdag zei ik nog vertwijfeld tegen de rest van de afdeling: ‘hopelijk tot maandag!’ Helaas bleek dat tevergeefs, want samen met Het Scheepvaartmuseum sloten ook de kantoren op zolder hun deuren. En zo verplaatste mijn stage zich ineens van het reusachtige ’s Lands Zeemagazijn naar de vier muren van mijn studentenkamer.


Lees meer »Blog: Maritime connections between the realms of the Danish king and Netherlands in the early modern period (longread)
Geplaatst op 3 april 2020

Although we know that lieutenant admiral Jacob van Wassenaar Obdam and his fleet was victorious in the Battle of the Sound in 1658 and later on was decisive in preventing the Swedish king, Carl Gustavius from taking Copenhagen, the maritime connections between Denmark-Norway and the Netherlands have not been clearly understood, although these connections had a large effect on the  development of the maritime culture in Denmark Norway.


Lees meer »Blog: Fellowshipmiddag van Het Scheepvaartmuseum
Geplaatst op 22 maart 2020

Op 28 februari 2020 presenteerden de Fellows van Het Scheepvaartmuseum hun onderzoek. Het fellowshipsprogramma stelde in 2019 twee onderzoekers in de gelegenheid om onderzoek te doen naar objecten uit de museumcollectie. Het was een gevarieerde middag waarop de resultaten van uiteenlopende onderzoeken voor het voetlicht werden gebracht, van uitgevonden tradities tot persoonsverwisselingen van admiralen uit de zeventiende eeuw.


Lees meer »Blog: Slotsymposium tien jaar Sonttolregisters online
Geplaatst op 10 maart 2020

Circa 1,8 miljoen geregistreerde doorvaarten over een periode van 360 jaar. Gegevens over schippers, lading, oorsprong en bestemming. De enorme schat aan informatie uit de Sonttolregisters is dankzij een uniek project van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen voor iedereen digitaal toegankelijk gemaakt. Een absolute monsterklus die op 31 januari 2020 formeel werd afgesloten met een symposium en overdracht van het project aan het Huygens ING.


Lees meer »Blog: Verslag Vlootschouw deel 1
Geplaatst op 4 februari 2020

Zaterdag 18 januari 2020 vond de eerste ‘Vlootschouw’ plaats in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Het doel van dit symposium is om een ontmoetingsplek te creëren voor alle onderzoekers die zich interesseren voor het maritieme verleden van Nederland en België. Het dient als een platform voor het uitwisselen van ideeën, het presenteren van (lopend) onderzoek en het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking. Dit trok de aandacht van velen waardoor het maximum aantal van 150 aanmeldingen werd overstegen. Het beoogde doel is om Vlootschouw elke twee jaar te organiseren. Hieronder leest u het verslag van Jeroen Louwe Kooijmans over de keynote en eerste sessie pitches.


Lees meer »