Stoere boeren op het veen

Museum Vlaardingen Stoere Boeren

Op vrijdag 12 oktober is in het Museum Vlaardingen de tentoonstelling Stoere boeren op het veen geopend. Centraal hierin staan archeologische vondsten die gedaan zijn bij de werkzaamheden aan het Blankenburgtracé.

Tijdens voorbereidende werkzaamheden aan het tracé kwam een middeleeuwse terp aan het licht. Onder de terp vond men een oude getijden-geul die waarschijnlijk dateert uit de vroege ijzertijd (ca. 800 tot 500 v.Chr.). Ook trof men resten aan van een boerderij uit de ijzertijd en verscheidene Romeinse dakleitjes. Onder de vondsten was ook een wan, een platte mand die gebruikt werd om het kaf van het koren te scheiden. Met een datering van ca. 300 v.Chr. is dit het oudste exemplaar van Nederland. Uit de opgravingen kon men bovendien concluderen dat het gebied vaker door overstromingen geteisterd was dan voorheen bekend was.

Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op de website van Museum Vlaardingen.