Symposium Houtvaart en houthandel in vroegmoderne tijd, 8 oktober 2022

De Nederlandse gewesten zijn al sinds de late middeleeuwen afhankelijk van een regelmatige aanvoer van graan en hout uit Noord- en Oost-Europa. Zonder de aanvoer van deze producten was de economische bloei van de Gouden Eeuw niet denkbaar geweest. Het hout kwam hoofdzakelijk uit Scandinavië en Rusland. Het meeste werd in houtzaagmolens in de Nederlanden verwerkt, waarna het zijn weg vond in de scheepsbouw en de nijverheid. De Werkgroep Maritieme Geschiedenis van de Fryske Akademy organiseert op 8 oktober 2022 een symposium over deze bedrijfstak uit vroeger eeuwen. Meer informatie