Twee vacatures voor promovendi zeegeschiedenis (Universiteit Leiden)

Bij de leerstoel Zeegeschiedenis (specialisatie Colonial and Global History) van het Instituut voor Geschiedenis van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universitiet Leiden is per 1 mei 2022 plaats voor twee enthousiaste promovendi met aantoonbare belangstelling voor maritieme geschiedenis en cultuur en een brede maatschappelijke blik op urgente mondiale problemen zoals klimaat, voedselschaarste en (tropische) ziektes. Meer informatie

Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten, die elk moeten leiden tot een wetenschappelijk proefschrift. Project 1 richt zich op voedselvoorziening in de Nederlands-Atlantische wereld ten tijde van de ‘oude’ West-Indische Compagnie (1621-1674), en draait om de vraag waarom zowel Nederlandse kolonies in de Amerika’s en West-Afrika, als oorlogsbodems, handelsexpedities en slavenschepen zo lang afhankelijk bleven van bevoorrading uit Europa. Project 2 richt zich op besmettelijke ziektes aan boord van Nederlandse schepen tijdens de overgang van zeil naar stoom, en de inrichting van speciale quarantainestations in Europese, Caribische en Aziatische wateren (1813-1939), met speciale aandacht voor vragen rondom verspreiding van ziektes, koloniale regelgeving, etnische segregatie en internationale gezondheidspolitiek.