Wereldgeschiedenis van Nederland

Wereldgeschiedenis_WA

Op vrijdag 31 augustus werd in De Balie in Amsterdam Wereldgeschiedenis van Nederland gepresenteerd. Twee dagen eerder kreeg Koning Willem-Alexander tijdens een werkbezoek aan het KNAW Humanities Cluster als eerste een exemplaar van dit groot overzichtswerk gepresenteerd. In het boek wordt met de bijdragen van meer dan honderd historici een nieuw licht geworpen op de nationale geschiedenis.
De geschiedenis staat niet stil. Het beeld van het verleden is in de afgelopen decennia sterk veranderd als gevolg van aandacht voor internationale verbanden en vergelijkingen. Wereldgeschiedenis van Nederland geeft de lezer een internationale kijk op de koers van Nederland door de geschiedenis. Het Nederlandse verhaal vertellen zonder maritieme geschiedenis kan natuurlijk niet. Meerdere historici behandelden facetten van dit onderwerp. Zo analyseerde Louis Sicking bijvoorbeeld de handel tussen de Hanzesteden rond de voormalige Zuiderzee en het Oostzeegebied. De enorme welvaart in de Gouden Eeuw had een enorme aantrekkingskracht in heel Europa. Jelle van Lottum stond stil bij de herkomst en rol van immigranten in de economie.
Kijk voor meer informatie over Wereldgeschiedenis van Nederland op de website van ambo|anthos Uitgevers.