Wrecks in Documents – Colofon

De dataset Wrecks in Documents werd ontwikkeld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het Huygens ING kan, dankzij een subsidie van de RCE voor datacuratie, vanaf 5 juni 2019 dit bestand via het Maritiem Portal beschikbaar stellen. Tevens is de set bewerkt om toekomstige integratie in het Netwerk Maritieme Bronnen mogelijk te maken.

De volgende personen hebben bijgedragen aan de bewerking van de dataset voor het Maritiem Portal:

  • Datacuratie: Daniël Tuik (Huygens ING, Amsterdam)
  • Advies: Ger Dijkstra, Marja de Keuning, Jelle van Lottum en Lodewijk Petram (Huygens ING, Amsterdam)

De volgende personen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de dataset voor de RCE:

  • Initiatiefnemer en supervisor: W. Gijsbers (RCE Lelystad)
  • Historisch onderzoek: M. Hell (onafhankelijk historicus, Amsterdam)
  • Advies en ontwikkeling: W. Brouwers, M. Kosian en M. Manders (RCE, Amersfoort)

De RCE bedankt de volgende personen voor hun advies:

  • M. van Tielhof (Huygens ING, Amsterdam), W. Blok (NHA, Haarlem), C.A.P. Antunes (UL, Leiden) en C.M. Lesger (UvA, Amsterdam).

Heeft u opmerkingen, vragen of verbeterpunten? Neem dan contact op met de redactie van het Maritiem Portal.