24e Conferentie van de Naval Dockyards Society, 27 maart 2021

De Grote Noordse Oorlog (1700-1721) was een oorlog waarin de zogenaamde Noordelijke Alliantie (bestaande uit Rusland, Denemarken-Noorwegen, Polen-Litouwen en Saksen) vocht tegen Zweden om de macht in de Oostzee. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden streed kortstondig aan Zweedse zijde. In 2021 is het inmiddels 300 jaar geleden dat deze oorlog eindigde, daarom staat de 24e Conferentie van de Naval Dockyards Society in het teken van de ontwikkeling van scheepswerven en marine expedities in het Oostzeegebied van 1721 tot het heden.

In de drie eeuwen na de Grote Noordse Oorlog is het Oostzeegebied het schouwspel geweest van verschillende zeeslagen, zoals de opkomst en ondergang van de Zweedse en Russische grootmachten. En ook Groot-Brittannië speelde een belangrijke rol in deze regio. Zo stuurden de Britten verschillende marine expedities om het machtsevenwicht in het gebied te behouden en om hun handel, onder andere ijzer en hout, veilig te stellen. In het programma van de Naval Dockyards Society Conferentie komen verschillende sprekers aan bod die dieper op deze gebeurtenissen ingaan.

De 24e Conferentie van de Naval Dockyards Society vindt zaterdag 27 maart online plaats vanaf 9:00 uur in de ochtend.
Meer informatie