Tweede promotie Ruud Paesie

Op 17 april 2008 promoveerde maritiem historicus Ruud Paesie aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek  Lorrendrayen op Africa: de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734. Op 1 juni 2023 promoveerde hij nog keer, nu aan de Vrije Universiteit Amsterdam, op Dragend bestaan. Amsterdamse korendragers in historisch perspectief, ca. 1525-ca. 1940. Amsterdam heeft veel aan de korendragers te danken. De graanhandel was immers de ‘Moedernegotie’ van de stad en de vele fraaie grachtenhuizen herinneren nog aan deze tijd van welvaart. Meer informatie