50 jaar Zwammerdamschepen

Project Zwammerdamschepen

Donderdag 9 december jl. was het op de kop af vijftig jaar geleden dat de scheepsopgravingen in Zwammerdam (ZH) begonnen. ‘De vondst in Zwammerdam betekende het begin van een rijke Nederlandse onderzoekstraditie naar de scheepsbouw, binnenvaart en handel langs de limes’, zegt archeoloog Tom Hazenberg.

Hij haalde samen met directeur van Museumpark Archeon, Jack Veldman, de Zwammerdamschepen terug naar Alphen aan den Rijn. Hij vervolgt: ‘Er volgden opgravingen van vergelijkbare platbodems in Kapel-Avezaath, Druten en Woerden. Nu, vier decennia later, zijn langs de Rijn-limes van Zwammerdam tot aan Utrecht-Leidsche Rijn ongeveer twintig Romeinse scheepswrakken bekend. Om 50 jaar type Zwammerdam te vieren zal in Alphen aan den Rijn een aantal bijzondere evenementen worden georganiseerd, zoals een publiekscongres in Museumpark Archeon en speciale arrangementen in de tentoonstellingsruimte van de Zwammerdam 2 en de restauratiewerf. Meer informatie. Zie ook: http://www.zwammerdamschepen.nl.