Afronding restauratie Romeinse Zwammerdam schepen

Zeilboot of roeiboot? Bron: https://www.archeon.nl/nl/de-zwammerdamschepen.html

Op donderdag 25 augustus 2022 ondertekenden Arjan de Zeeuw namens staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu van het ministerie van OCW, Willy de Zoete, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland, Jan Jehee van de Stichting Museumpark Archeon en Anouk Noordermeer, wethouder van Alphen aan den Rijn het document over de afronding van de restauratie van de Zwammerdamschepen. Dit gebeurde tijdens een bijeenkomst in de Arena van Museumpark Archeon. Hierbij waren 400 onderzoekers uit dertig landen van het XXV Limes Congres aanwezig. Er wordt samengewerkt door gemeente, provincie, het Rijk en Museumpark . Meer informatie

Archeon om de Romeinse schepen te restaureren die in de jaren 70 van de vorige eeuw in Zwammerdam zijn opgegraven. De werelderfgoed-status van de Neder-Germaanse Limes en het daaraan gekoppelde Limes Feestjaar 2022 zijn de aanleiding voor het ondertekenen van deze intentieverklaring. Hierin wordt door alle partijen de intentie uitgesproken om de restauratie van de Zwammerdamschepen tot stand te brengen.