Algemene ledenvergadering 2018 Linschoten-Vereeniging

Thumbnail_Linschoten

Op zaterdag 26 mei zal in het Museum aan de Stroom (MAS) te Antwerpen de algemene ledenvergadering van de Linschoten-Vereeniging worden gehouden. In verband met het beperkte aantal plaatsen wordt leden die de ledenvergadering willen bijwonen vriendelijk verzocht om zich vóór 19 mei aan te melden via: secretaris@linschotenvereeniging.nl
Het is voor leden van de Linschoten-Vereeniging mogelijk om het MAS gratis te bezoeken voorafgaand aan de ledenvergadering. Zij kunnen zich hiervoor melden als leden bij de entreekassa. Na afloop van de ledenvergadering hebben deelnemers de gelegenheid om het nabijgelegen Red Star Line Museum te bezoeken.
Kijk voor meer informatie op de website van de Linschoten-Vereeniging.