Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in de gehele Europese Unie. Deze verordening heeft twee doelen: het beschermen van personen bij de verwerking van hun gegevens en ‘het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie’ te regelen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.Volgens de AVG is het Maritiem Portal verplicht om abonnees op de nieuwsbrief op de hoogte te stellen welke gegevens er verzameld worden en hoe deze gebruikt worden. Het Maritiem Portal bezit alleen de gegevens zoals deze zijn ingevoerd bij het abonneren op de nieuwsbrief (voor- en achternaam en het emailadres). Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. Om u ook in de toekomst de nieuwsbrief te kunnen toesturen vragen wij u in de nieuwe nieuwsbrief, die op 4 juni 2018 is verstuurd, om ons te informeren als u geen prijs meer stelt op ontvangst van de nieuwsbrief. Een overzicht van de verzonden nieuwsbrieven vindt u hier. Bij voorbaat dank.