André van Holk

AvHolk

‘Voor het vakgebied is het belangrijk dat een meer of minder recent overzicht bestaat van de stand van zaken. Binnen de maritieme geschiedenis  is de binnenvaart nauwelijks onderwerp van studie, terwijl die binnenvaart juist als belangrijke motor voor de economie heeft gefungeerd. Vanuit mijn vakgebied, de maritieme archeologie is de binnenvaart in de bronnen ruim vertegenwoordigd. Deze bronnen kunnen nieuw licht werpen op deze belangrijke tak van vervoer.’

cv André van Holk
Website
E-mail