Anselm van der Peet

Outlook.01

‘Het project Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland is m.i. een fantastische mogelijkheid de sinds medio jaren zeventig verworven nieuwe academische kennis en inzichten inzake deze materie, compact en overzichtelijk bekend te stellen bij een breed publiek. Hier draag ik gelet op mijn grote belangstelling voor en bekendheid met de jongste geschiedenis van de Koninklijke Marine, graag en gedreven aan bij.’

cv Anselm van der Peet
Website
E-mail