Archief Commissariaat Palembang, 1950-1957 (Nationaal Archief)

Het archief van het Commissariaat te Palembang bevat stukken over specifiek postkoloniale kwesties die in de periode 1950-1957 te Sumatra -in het bijzonder- en in Indonesië en Nederland -in het algemeen- zeer actueel waren. Het archief bevat bescheiden betreffende correspondentie, personele zaken, protocollaire en diplomatieke aangelegenheden, stukken betreffende de scheepvaart en handel.

Archief Commissariaat Palembang