Archief Commissie Examens Scheepvaart, 1941-1945 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie voor het afnemen van examens voor machinisten en stuurlieden ter Koopvaardij te Penryn, 1941-1945 bevat een lijst van geslaagde kandidaten, een lijst van vermiste of overleden machinisten der koopvaardij, een register ingesteld door de Minister van Waterstaat, en stukken over het afnemen van examens.

Archief Commissie Examens Scheepvaart