Archief Commissie Keuring Schepelingen, 1912-1932 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie Keuring Schepelingen, 1912-1932 bevat vergaderstukken, stukken over de samenstelling en ontbinding van de  commissie, stukken over benoeming en ontslag van geneeskundig personeel en stukken over een wijziging van het reglement op de geneeskundige keuringen van scheepspersoneel.

Archief Commissie Keuring Schepelingen