Archief Commissie Materiële Oorlogsschade, 1955-1969 (Nationaal Archief)

De Fiat-commissie beoordeelde de tegemoetkoming voor geleden oorlogschade aan onroerende goederen, schepen en bedrijven. Dit lidmaatschapsarchief is opgebouwd uit de archieven van Fiat-commissieleden P. Bogaard en P.H. Gerritzen die beiden werkzaam waren voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Met stukken over de kredietverlening voor het herstel van (binnen)vaartuigen. Ook bevat het archief de agenda’s en notulen van de commissie.

Archief Commissie Materiële Oorlogsschade