Archief SV / Directeur-Generaal Scheepvaart, 1940-1971 (Nationaal Archief)

Het archief van de Directeur-Generaal Scheepvaart, 1940-1971 bevat een aantal losse stukken, waarschijnlijk afkomstig uit restbestanden van het NSTC en het DGSM. Het bevat onder meer documenten arbeidsvoorwaarden koopvaardijpersoneel 1940-1945 en werkweigering van personeel op de SS Prins Willem (1940-1944), documenten over uit Nederland overgekomen zeelieden afkomstig uit het CID-archief (1941), persoonlijke bescheiden van J.W. Prasser , stoker bij de Kriegsmarine en stukken inzake de stuurliedenexamens (1968/1971).

Archief SV / Directeur-Generaal Scheepvaart