Archief Vaartuigen Duitslandschade, 1942-1971 (Nationaal Archief)

Oorlogsschade aan schepen kon men vergoed krijgen door een beroep op de Wet op de Materiële Oorlogsschade van 1950. Het archief Vaartuigen Duitslandschade, 1942-1971 betreft de schade aan de binnenvaart-, de koopvaardij- en de visserijvloot en al het andere drijvende materieel ten gevolge van de bezetting van Nederland door Duitsland. Het omvat ruim 500 dossiers die alfabetisch zijn geordend op scheepsnaam.

Archief Vaartuigen Duitslandschade