Archief van de stichting Havenbelangen te Rotterdam, 1934-1975 (Stadsarchief Rotterdam)

In 1932 werd voor het departement Rotterdam van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel een serie voordrachten gehouden over de moeilijke tijden die de Rotterdamse haven als gevolg van de crisis doormaakte. Daaruit ontstond het initiatief tot een nauwere samenwerking tussen de gemeente en een aantal op het gebied van de haven werkzame organisaties, hetgeen op 21 december 1933 leidde tot de oprichting van de Stichting Havenbelangen.

Archief van de stichting Havenbelangen te Rotterdam