Blog: Terugblik op stage van een aanstaand Geschiedenis Bachelor

Overleg van de beeldredactie NMGN in MMR, 9 juni 2022. Ter tafel het hoofdstuk Binnenvaart in de twintigste eeuw. Van links naar rechts: Ron Brand, Thomas Hill en Peter Sigmond. Foto Henk Dessens

Naar aanleiding van mijn stageperiode bij het Maritiem Museum Rotterdam (MMR) en in het verlengde hiervan bij de beeldredactie van de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN) werd mij door de eindredacteur Marja de Keuning gevraagd een blog te schrijven over mijn ervaringen. Hierin zal ik vertellen waarom ik deze stage gekozen had, wat ik heb gedaan en aan welke hoofdstukken ik heb mogen meewerken.

Als afsluiting van mijn Bachelor Geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) mocht ik 420 uur stage te lopen bij een relevante organisatie. Het duurde echter niet lang voordat ik wist wáár ik stage wilde lopen. Doordat ik in de voorgaande maanden bezig was met mijn Bachelor scriptie over een maritiem-historisch onderwerp kwam ik via mijn scriptiebegeleider Hein Klemann in contact met de mensen van het MMR. Hier kreeg ik de keuze uit verschillende stages die ik daar kon volgen, maar mijn voorkeur ging uit naar die van de beeldredactie voor de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN) en zodoende werd ik hieraan gekoppeld. Mijn werkzaamheden hielden in dat voor de aankomende hoofdstukken de auteurs mij lijsten zouden sturen met afbeeldingen die zij in hun hoofd hadden. Soms waren deze specifiek en soms werd mij de vrijheid gegeven zelf een afbeelding te zoeken zolang deze maar aan bepaalde kenmerken voldeed. Het belangrijkste was dat de afbeeldingen van goede kwaliteit zouden zijn, zo goedkoop mogelijk en auteursrechten vrij waren. Om aan deze afbeeldingen te komen moest ik in de collectie van het MMR en andere musea opzoek gaan, maar ook contact leggen met andere instanties om toestemming en foto’s te krijgen voor het gebruik in de hoofdstukken van de NMGN.

Verschillende scheepvaartsectoren

Het vooruitzicht van werken met variërende onderwerpen sprak mij dusdanig aan dat ik niet kon wachten om te beginnen. Het eerste hoofdstuk waar ik voor aan de slag mocht was dat van de Binnenvaart in de twintigste eeuw geschreven door Ruud Filarski. Hier had Ron Brand, mijn begeleider vanuit het museum, al een lijstje voor gemaakt zodat ik ze alleen hoefde te zoeken in de collectie. Dit was prettig werken omdat het mijn eerste taak was en ik zo de basis van mijn werkzaamheden onder de knie zou krijgen. Nadat ik deze korte lijst had afgerond door het inscannen van foto’s en boekjes en via collega’s in het museum HR foto’s had verkregen van schilderijen en modellen, kreeg ik al snel de volgende lijst.

Artists impression van een snijkopzuiger. Royal IHC.

Deze betrof de bijdrage over offshore-industrie van Wouter Heijveld en George Lagers, die ik beiden heb mogen ontmoeten. De lange lijst was een grote uitdaging waar ik uiteindelijk het meeste plezier aan heb beleefd. Bij deze aanvraag had ik de vrijheid om zelf opzoek te gaan naar afbeeldingen die in mijn ogen het meest geschikt waren. Hier had ik ook de grootste variatie in manieren om aan deze afbeeldingen te komen, waaronder het mailen van verscheidene instanties en bedrijven in de offshore-industrie, het doorzoeken van de collectie van het MMR en het laten fotograferen van sommige van deze museumstukken door een professionele fotograaf. De afbeeldingen die ik verzamelde bestonden uit scheepsmodellen, foto’s, een kaart en een gedetailleerde technische afbeelding van klein baggerschip van IHC. Een andere lijst waar ik aan gewerkt heb was die van visserij in de middeleeuwen door Adri van Vliet. Naast het raadplegen van de collectie van het Rijksmuseum moest ik voor deze lijst ook afbeeldingen uit oudere boeken inscannen, omdat deze nergens online beschikbaar waren. Dit leverde unieke afbeeldingen op.

Kaart van Ceylon met in de rand alle Nederlandse kustforten op het eiland.
Getekend door B van Lier in 1753. Nationaal Archief, Den Haag.

 Ten slotte heb ik gewerkt aan het hoofdstuk over de koopvaardij buiten Europa, deel 2 door Henk den Heijer. De collectie van het MMR bevat minder objecten uit deze periode die de auteur wilde gebruiken en dus vereiste deze lijst meer contact met andere musea als het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Ook kwam het Nationaal Archief (NA) van pas, want hier vond ik een van mijn persoonlijk mooiste afbeeldingen: een kaart van Ceylon met in de rand alle Nederlandse kustforten op het eiland, die ik heb gevonden op basis van relatief weinig informatie in een grote beeldbank. Verder kreeg ik tegen het einde van mijn stageperiode de lijst voor binnenvaart in de twintigste eeuw terug, met een uitgebreidere aanvraag voor afbeeldingen die ik samen met Peter Sigmond, Henk Dessens en Ron Brand koppelde aan de gegeven tekst van Filarski. Sommige van deze afbeeldingen kon ik uit de oude lijst overnemen en sommige moest ik verkrijgen door contact op te nemen met de auteur of zijn oud collega’s.

Al met al kan ik met plezier terugkijken op mijn periode als stagiair bij het MMR en de NMGN door de verscheidenheid aan taken die ik heb mogen doen en de mensen die ik heb mogen ontmoeten. Gedurende de stage was het onderling contact prettig en was de constante waardering een motiverende factor om iedere ochtend door te gaan gedurende de drie maanden die ik deel heb uit mogen maken van de beeldredactie.

Biografie

Thomas Hill

Thomas C. Hill (2000) zal na het behalen van zijn Bachelor Geschiedenis deze zomer aan de EUR zich verder verdiepen in de geschiedenis door de Master International Relations and Global History wederom aan de EUR te volgen. Door dit in parttime te doen hoopt hij ook tijd te hebben zich te focussen op een eventuele bijbaan die hem voorbereid op werkzaamheden, na het behalen van een Master, in de academische wereld van de geschiedschrijving. Naar aanleiding van zijn bachelor scriptie over de terugtrekking van de Britse marine uit de Indische Oceaan in de periode 1941-1942 hoopt hij deze trend voort te zetten door maritieme geschiedenis een drijvende factor te laten blijven in zijn studies.