Call for Papers – Ad Brudgias Portum

Ad_Brudgias_Portum
In oktober 2018 zal in Brugge de internationale conferentie Ad Brudgias Portum georganiseerd worden. Het thema is middeleeuwse havens als poorten voor goederen, mensen en ideëen. Het maritiem culturele landschap van Brugge zal de leidraad zijn voor drie dagen aan middeleeuwse verbindingen.De organisatoren zijn op zoek naar recent onderzoek naar het middeleeuwse haven landschap van Brugge dat op de conferentie aan een breder wetenschappelijk publiek gepresenteerd kan worden. Het doel is om het Brugge project in een breder internationaal maritiem kader van interdisciplinair onderzoek naar culturele haven landschappen te plaatsen. Specifiek wordt er gezocht naar papers met een focus op:
• Handelscentra aan getijderivieren
• Middeleeuwse haven infrastructuur
• Materiële cultuur van haven maatschappijen
• Internationale netwerken
• Goederenverkeer

Abstracten van maximaal 250 woorden kunnen ingediend worden bij Jan.Trachet@ugent.be.
Kijk voor meer informatie op de website van Ad Brudgias Portum.