De Canon van Nederland is vernieuwd!

De nieuwe Canon van Nederland

Op 22 juni 2020 presenteert de commissie Herijking Canon van Nederland de vernieuwde Canon. In 2019/2020 heeft een commissie onder leiding van prof. dr. James Kennedy de eerste Canon herzien. Sinds de start in 2006 is er veertien jaar geschiedenis, maatschappelijke ontwikkelingen en wetenschappelijke kennis bijgekomen. Dat heeft geleid tot een bijgestelde Canon, met opnieuw een slingerlijn van vijftig vensters die onderling verbonden zijn door zeven thematische hoofdlijnen. De nieuwe Canon van Nederland: Wat is er precies veranderd en worden de vervangen vensters nog bewaard? Hier vindt u de link naar alle informatie.