Henk den Heijer

foto henk den heijer

‘Nederland is in de loop der eeuwen gevormd door het water. Daarom vind ik het belangrijk dat recente onderzoeksresultaten over het maritieme verleden van ons land worden opgenomen in de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland. Zo kan een breed publiek – van professionele historici tot algemeen geïnteresseerden – kennis nemen van de rol die scheepvaart heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland; vanaf de zeevarende Friezen in de twaalfde eeuw tot aan mainport Rotterdam anno nu.’

cv Henk den Heijer
E-mail
Website

Henk Dessens

IMG_20170529_101103383

Henk Dessens steunt het NMGN-project omdat het voor museumconservatoren belangrijk is dat er een goed overzichtswerk over de Nederlandse maritieme geschiedenis bestaat. Ook de Nederlandse binnenvaart krijgt nu een belangrijke plek in de NMGN, wat hopelijk een nieuwe generatie historici zal stimuleren om nieuw onderzoek te doen naar deze belangrijke scheepvaartsector.

cv Henk Dessens
E-mail

Christiaan van Bochove

Van Bochove

‘Het is mooi een bijdrage te mogen leveren aan een nieuwe versie van die eerbiedwaardige, maar ook wel gedateerde, Maritieme Geschiedenis der Nederlanden. Met mijn interesse in de visserij en in de financiële aspecten van de scheepvaart kan ik op deze manier ook goed voeling houden met het vakgebied en in contact blijven met de collega’s.’

cv Christiaan van Bochove
E-mail
Website