Henk Dessens

IMG_20170529_101103383

Henk Dessens steunt het NMGN-project omdat het voor museumconservatoren belangrijk is dat er een goed overzichtswerk over de Nederlandse maritieme geschiedenis bestaat. Ook de Nederlandse binnenvaart krijgt nu een belangrijke plek in de NMGN, wat hopelijk een nieuwe generatie historici zal stimuleren om nieuw onderzoek te doen naar deze belangrijke scheepvaartsector.

cv Henk Dessens
E-mail