Archief College Secretarissen-Generaal, 1901-1944 (Nationaal Archief)

 Het archief van het College Secretarissen-Generaal, 1901-1944 bevat, voor de periode 1901-1924, stukken over de rechtspositie (zoals salariëring) van ambtenaren, werkzaam bij de ministeries. In 1940-1943 behandelde het college zaken die afstemming met de onderlingen secretarissen-generaal vereisten, om zo een gezamenlijk standpunt tegenover de Duitse bezettingsautoriteiten te kunnen innemen.

Archief College Secretarissen-Generaal