Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht, 1925-1933 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie inzake Wettelijke Regeling van het Binnenvaartrecht (1925-1935) bevat notulen, aantekeningen betreffende het binnenvaartrecht van vóór 1925 en geldende internationale regelingen, tussentijdse verslagen aan de minister van Justitie, verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van binnenscheepvaartverenigingen en concepten van het wetsontwerp.

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht