Bronnenuitgave dagboeken C.J.K. van Aalst, 1914-1918 (Huygens ING)

Cornelis Johannes Karel van Aalst (1866-1939) was een belangrijke Nederlandse zakenman uit de eerste decennia van de twintigste eeuw. Vanaf 1913 was hij president van de Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) en met ingang van 1914 bekleedde hij diezelfde functie bij de Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (NOT). Tevens vervulde hij verschillende nevenfuncties bij scheepvaartmaatschappijen en ondernemingen die actief waren in de koloniale handel. De dagboeken die hij tijdens de Eerste Wereldoorlog bijhield zijn digitaal raadpleegbaar.

Bronnenuitgave dagboeken C.J.K. van Aalst