Database van 450 scheepswrakken

Yftinus van Popta

Maritiem archeoloog Yftinus van Popta (Rijksuniversiteit Groningen) verzamelde de gegevens van 450 scheepswrakken in Flevoland. Geschat wordt dat er op de Zuiderzee tot 1932 zo’n drie-tot vierduizend schepen zijn gezonken. Een aanzienlijk deel van de wrakken is inmiddels volledig vergaan, maar de rest ligt nog in de voormalige zeebodem. Van Popta zocht in archieven en in kranten naar de achtergrond van die scheepsrampen. Wat was de oorzaak van de scheepsramp, wat was de lading van het schip, wie waren de bemanningsleden? Inmiddels heeft Van Popta de achtergrondverhalen van zes wrakken boven water. Meer informatie