De juridische grenzen van de VOC en de WIC

VOC WIC Hoge Raad

De VOC en de WIC waren in de zeventiende en achttiende eeuw twee van de machtigste bedrijven ter wereld. Toch zaten er wel degelijk grenzen aan deze macht. Historica Kate Ekama promoveerde op 13 september op de juridische geschiedenis van de VOC en de WIC. Zij ontdekte dat, in tegenstelling tot wat historici eerder suggereerden, de VOC en de WIC zich een groot aantal keren moeten verantwoorden voor de hoogste rechter.

Ekama deed voor haar promotie onderzoek in de archieven van de Hoge Raad in Den Haag. Ze trof hierbij 74 VOC- en 32 WIC-rechtzaken aan. Een verrassend hoog aantal gezien dat historici eerder al stelden dat geschillen destijds zonder tussenkomst van de rechter werden opgelost omwege van de hoge kosten. Uit het onderzoek van Ekama bleek bovendien dat de aanklagers zeer divers waren. Van machtige ondernemers en aandeelhouders tot aan arme nabestaanden van opvarenden, allen probeerden hun gelijk in de rechtzaal te behalen.

Kijk voor meer informatie over dit onderzoek op de website en de online repository van de Universiteit Leiden.