Bronnenuitgave Ystroom van Joannes Antonides van der Goes, 1671 (Huygens ING)

Dichter Joannes Antonides van der Goes (1647-1684) publiceerde in 1671 de Ystroom, een lofdicht waarin hij Amsterdam en het IJ prijst. De vier boeken zijn digitaal raadpleegbaar op de website van het Huygens ING.

Bronnenuitgave Ystroom van Joannes Antonides van der Goes