Below the Surface – Archeologische vondsten Noord/Zuidlijn Amsterdam

Below the Surface is een catalogus met alle archeologische vondsten die gedaan zijn tijdens de aanleg van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Het betreft objecten uit de periode van ca. 124.000 BCE tot het zeer nabije verleden.

Below the Surface

Archief Commissie voor de dokwerken Willemsoord te Den Helder, 1856-1867 (Noord-Hollands Archief)

De commissie voor het nieuwe droogdok te Willemsoord werd ingesteld bij beschikking van de ministers van Marine en Binnenlandse Zaken van 28 maart/5 april 1856 no. 148/106. Haar taak was het maken van een plan, bestek en nadere raming van kosten voor de bouw van een nieuw droogdok, een stoommachine en bijkomende werken op het maritieme etablissement Willemsoord.

Archief Commissie voor de dokwerken Willemsoord

Archief Marine Rijkswerf Willemsoord te Den Helder, 1813-1945 (Noord-Hollands Archief)

Het archief van de marinewerf valt in drie gedeelten uiteen. De archieven van de onderdirecteur (1813-1843), de commandant-directeur (1843-1913) en de directeur van Willemsoord (1913-1945). Het archief van de onderdirecteur van de werf berust in het Noord-Hollands Archief. Het archief van de commandant-directeur berust in het Nationaal Archief. Binnen deze archieven bevinden zich alle stukken betreffende de gang van zaken op de Rijkswerf te Den Helder.

Archief Directie 1913-1945

Archief Directie (aanvulling)

Archief Onderdirecteur 1813-1843