Deelnemer van de maand december: The Corts Foundation

Logo Corts Foundation

Het Maritiem Portal wordt gesteund door meerdere deelnemers. Deze musea, onderzoeksinstituten, stichtingen en verenigingen dragen bij aan de ontwikkelkosten en de kosten voor het structureel onderhoud van de website. Zonder de deelnemers geen Portal. Daarom bij deze extra aandacht voor de deelnemer van de maand december: The Corts Foundation

The Corts Foundation is een particuliere stichting opgericht door wijlen Cees Corts. De stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen. Dit wordt gerealiseerd door een langlopend digitaliseringsproject van VOC-archieven in het Nationaal Archief van Indonesië (Arsip Nasional Republik Indonesia – ANRI), en een langlopend project waarbij twee delen van de Japanse Sensi Sōsho-reeks vertaald worden naar het Engels. Twee projecten waarbij de maritieme geschiedenis van Nederland nadrukkelijk een rol speelt.

Het Nationaal Archief van Indonesië, beheert circa 2,5 kilometer aan VOC-archief. Mede dankzij de inspanningen van The Corts Foundation in het DASA project zijn meer dan 1,1 miljoen documenten gedigitaliseerd en online beschikbaar gemaakt tijdens de projectduur (2011-2018). Dit biedt onderzoekers wereldwijd de kans om onderzoek te verrichten in voor hen voorheen onbereikbare plaatsen.

Voor het Senshi Sōsho project vertaalt The Corts Foundation drie delen van het 102-delige Japanse standaardwerk over de operaties van het Japanse leger en marine gedurende de Tweede Wereldoorlog. De reeks werd tussen 1966 en 1980 gepubliceerd, maar was tot recent alleen beschikbaar in het Japans. The Corts Foundation heeft inmiddels twee delen vertaald naar het Engels: The Invasion of the Dutch East Indies werd in 2015 afgerond en The operations of the navy in the Dutch East Indies and the Bay of Bengal is in september van dit jaar gepresenteerd. Momenteel wordt gewerkt aan de vertaling van een derde deel: Army Air Drive to the Southern Pacific.